۱۴۰۳ يکشنبه ۲۴ تير
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse بخش های اصلیبخش های اصلی
امور آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور پژوهشی </span>امور پژوهشی
معاون پژوهشی و بین الملل
کارشناسان حوزه پژوهش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آئین نامه ها و کاربرگ های پژوهشی </span>آئین نامه ها و کاربرگ های پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> اعتبار ویژه (گرنت)</span> اعتبار ویژه (گرنت)
آیین نامه و شیوه نامه
کاربرگ ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">هسته پژوهشی </span>هسته پژوهشی
آیین نامه ها و شیوه نامه ها
کاربرگ ها
کرسی های ترویجی، نظریه پردازی، نقد و نوآوری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح درون سازمانی </span>طرح درون سازمانی
آئین نامه ها و شیوه نامه ها
کاربرگ ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> همایش علمی </span> همایش علمی
آئین نامه ها و شیوه نامه ها
کاربرگ ها
آئین نامه مالکیت فکری و تجاری سازی دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتباط با صنعت </span>ارتباط با صنعت
آئین نامه ها و شیوه نامه ها
کاربرگ ها
فرصت مطالعاتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انتشارات </span>انتشارات
آئین نامه ها
کاربرگ ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریات</span>نشریات
آئین نامه ها و شیوه نامه ها
کاربرگ ها
فهرست نشریات معتبر و غیرمعتبر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستاوردهای پژوهشی اعضای دانشکده </span>دستاوردهای پژوهشی اعضای دانشکده
پژوهشگران برگزیده
تألیف و ترجمه کتاب
هسته پژوهشی
جذب محققان پسادکتری
فرصت مطالعاتی
طرح ارتباط با صنعت
همکاری های بین المللی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریات دانشکده </span>نشریات دانشکده
گروه زبان و ادبیات فارسی
گروه زبان و ادبیات عربی
گروه زبان انگلیسی
گروه زبانشناسی
گروه تاریخ
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه های پژوهشی </span>برنامه های پژوهشی
همایش و کنفرانس
کرسی
کارگاه و دوره آموزشی، نشست پژوهشی، نقد کتاب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاعات مفید پژوهشی</span>اطلاعات مفید پژوهشی
Affiliation استاندارد گروه های پژوهشی
فایل های آموزشی پژوهشی
فرآیندهای پژوهشی
تقویم پژوهشی
اخبار پژوهشی
پیوندهای مفید پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هاي آموزشي</span>گروه هاي آموزشي
تاریخ
زبان و ادبيات انگليسي
زبان، ترجمه و ادبیات فرانسه
زبان و ادبیات عربی
زبان و ادبیات فارسی
زبان روسي
زبان شناسي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">افراد</span>افراد
رئیس دانشکده
معاونين و مديران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضای هیات علمی</span>اعضای هیات علمی
تمامی اعضای هیات علمی
گروه زبان و ادبیات فارسی
گروه زبان و ادبیات انگلیسی
گروه زبان و ادبیات عربی
گروه زبانشناسی
گروه زبان روسی
گروه زبان ترجمه و ادبیات فرانسه
گروه تاریخ
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارشناسان</span>كارشناسان
حوزه آموزش
حوزه پژوهش
حوزه ریاست
مسئولان دفاتر گروه هاي آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانش آموختگان </span>دانش آموختگان
پایگاه دانش آموختگان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانش آموختگان سرآمد</span>دانش آموختگان سرآمد
دانش آموختگان سرآمد زبان روسی
دانش آموختگان سرآمد زبان و ادبیات فارسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانش آموختگان رتبه برتر </span>دانش آموختگان رتبه برتر
رتبه های برتر دکتری 1401 دانشکده ادبیات
رتبه برتر سال 1401 گروه زبان انگلیسی
رتبه برتر سال 1401 گروه زبان فرانسه
رتبه برتر سال 1401 گروه زبان روسی
رتبه برتر سال 1401 گروه تاریخ
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امكانات </span>امكانات
سايت رايانه شمس
مركز اطلاع رساني كتابخانه كوثر
مركز چند رسانه اي
تالار حافظ
آزمايشگاه مطالعات چند رسانه اي
آزمايشگاه زبان
كارگاه هاي زبان
آزمایشگاه آموزش زبان به کمک فناوری
آزمایشگاه تخصصی آواشناسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
شماره هاي تماس
ارتباط مستقيم با رئيس دانشكده
ارسال نظرات، انتقادات و پيشنهادات
Expand منو گروه زبان و ادبیات فارسیمنو گروه زبان و ادبیات فارسی
Expand منو گروه زبان شناسیمنو گروه زبان شناسی
Expand منو گروه تاریخمنو گروه تاریخ
Expand منو گروه زبان و ادبیات روسیمنو گروه زبان و ادبیات روسی
Expand منو گروه زبان و ادبیات عربیمنو گروه زبان و ادبیات عربی
Expand منو گروه زبان و ادبیات انگلیسیمنو گروه زبان و ادبیات انگلیسی
Expand منو گروه مترجمی فرانسهمنو گروه مترجمی فرانسه
Expand منو کتابخانهمنو کتابخانهدانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.