۱۳۹۹ پنج شنبه ۱ آبان
گروه تاریخ

 فصلنامه علمی تاریخ اسلام و ایران

 
 نمایه: علمی-پژوهشی، ISC، دوعاج
 افتخارات:
رتبه B در ارزیابی سال 1396 توسط پرتال نشریات علمی
 p-ISSN: 2008-885x
e-ISSN: 2538-3493
 وب سایت:
 تماس با دفتر مجله:
historyislamiran@alzahra.ac.ir
 
  

 دوفصلنامه علمی تاریخ نگری و تاریخ نگاری

 
 نمایه: علمی-پژوهشی، ISC
 افتخارات:
رتبه B در ارزیابی سال 1396 توسط پرتال نشریات علمی
 p-ISSN: 2008-8841
e-ISSN: 2538-3507
 وب سایت:
 تماس با دفتر مجله:
HP.H@alzahra.ac.ir
تاریخ به روز رسانی:
1399/05/06
تعداد بازدید:
251
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.