۱۳۹۹ سه شنبه ۱۷ تير
حوزه آموزش
 آدرس پست الکترونیکی همکاران واحد آموزش  
 پریسا شکری
کارشناس مسئول آموزش - کارشناس آموزش مقطع دکتری تمامی رشته ها
تلفن داخلی: 2905
تلفن مستقیم:85692905
 
 زهره حسن زاده
کارشناس آموزش مقطع کارشناسی رشته های زبان وادبیات فارسی، تاریخ و زبان و ادبیات عربی
تلفن داخلی :2331
تلفن مستقیم:85692331
 
 پگاه حاتمیان
کارشناس آموزش مقطع کارشناسی ارشد رشته های زبان وادبیات عربی، زبانشناسی و تاریخ
تلفن داخلی:2354
تلفن مستقیم:85692354
 
 فاطمه صالحی
کارشناس آموزش مقطع کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، زبان روسی و مترجمی زبان فرانسه
تلفن داخلی:2335
تلفن مستقیم: 85692335
 
 
 مرضیه معمار شهشهانی
کارشناس آموزش مقطع کارشناسی ارشد رشته های زبان و ادبیات فارسی، زبان وادبیات انگلیسی و مترجمی زبان فرانسه 
تلفن داخلی : 2346
تلفن مستقیم: 85692346
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/01/30
تعداد بازدید:
6259
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.