۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي
حوزه آموزش
 پريسا شكري
كارشناس مسئول آموزش - كارشناس آموزش زبان و ادبيات عربي
تلفن داخلي: 2905
تلفن مستقيم:85692905
 
 زهره حسن زاده
كارشناس آموزش تاريخ
تلفن داخلي :2331
تلفن مستقيم:85692331
 
 پگاه حاتميان
كارشناس آموزش مترجمي زبان فرانسه, زبانشناسي
تلفن داخلي:2354
تلفن مستقيم:85692354
 
 فاطمه صالحي
كارشناس آموزش زبان و ادبيات انگليسي , زبان روسي
تلفن داخلي:2335
تلفن مستقيم: 85692335
 
 
 مرضيه معمار شهشهاني
كارشناس آموزش زبان و ادبيات فارسي
تلفن داخلي : 2346
تلفن مستقيم: 85692346
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/07/24
تعداد بازدید:
4944
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.