۱۴۰۳ سه شنبه ۲۹ خرداد

اعضای هیات علمی

 

 نام و نام خانوادگی: زهره نفیسی

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 85692355
آدرس پست الکترونیکی: z.nafisi@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/nafissi

          

نام و نام خانوادگی: سیده سوسن مرندی

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی:استاد
شماره تماس: 85692355
آدرس پست الکترونیکی: susanmarandi@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/susanmarandi

 

 

نام و نام خانوادگی: ناهید محمدی

رشته تحصیلی: ادبیات انگلیسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 85692355
 آدرس پست الکترونیکی: na.mohammadi@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/na_mohammadi
رزومه

 

نام و نام خانوادگی: لیلا تاجیک

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 85692355
 آدرس پست الکترونیکی: tajik_l@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/tajik_l
رزومه 

 

نام و نام خانوادگی: مونا هوروش

رشته تحصیلی: ادبیات انگلیسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 85692355
 آدرس پست الکترونیکی: m.hoorvash@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/hoorvash
رزومه

 

نام و نام خانوادگی: سید عبدالحمید میرحسینی

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 85692355
 آدرس پست الکترونیکی: mirhosseini@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه خانگی: http://staff.alzahra.ac.ir/mirhosseini
 رزومه

 

نام و نام خانوادگی: وحیدرضا میرزائیان

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 85692355
 آدرس پست الکترونیکی: mirzaeian@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/mirzaeian
رزومه

 

نام و نام خانوادگی: سیده فهیمه پارسائیان

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 85692355
 آدرس پست الکترونیکی: Fahimehparsa@yahoo.com
آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/parsaiyan
رزومه

 

نام و نام خانوادگی: محسن شیرازی زاده

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 85692355
 آدرس پست الکترونیکی: shirazizadeh@gmail.com
آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/shirazizadeh
رزومه


 

نام و نام خانوادگی: خدیجه کریمی علویجه

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 85692355
 آدرس پست الکترونیکی: karimi@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/karimi
رزومه
 

نام و نام خانوادگی: سمیه فتحعلی

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 85692355
آدرس پست الکترونیکی:s.fathali@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/fathali
  

 

 نام و نام خانوادگی: مرجان یزدان پناهی 

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 85692355
آدرس پست الکترونیکی:m.yazdanpanahi@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه خانگی: https://staff.alzahra.ac.ir/yazdanpanahi/en

تاریخ به روز رسانی:
1402/01/20
تعداد بازدید:
24806
گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.