۱۴۰۳ يکشنبه ۲۴ تير

اساتید بازنشسته

 
 

 نام و نام خانوادگی: سیده ملیحه سید نقوی

رشته تحصیلی: تدریس زبان
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
مرتبه علمی: مربی
شماره تماس: 85692355
آدرس پست الکترونیکی: naghavi@alzahra.ac.ir
 

 نام و نام خانوادگی:امیر سعید شهرتاش

رشته تحصیلی: مترجمی زبان فرانسه
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری
آدرس پست الکترونیکی: chahrtache@alzahra.ac.ir
 

 نام و نام خانوادگی:صدیقه میرزا ابراهیم تهرانی

رشته تحصیلی:مترجمی زبان فرانسه
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
مرتبه علمی: مربی
 

نام و نام خانوادگی: هما لاکانی

رشته تحصیلی: مترجمی زبان فرانسه
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
مرتبه علمی: مربی
 

 نام و نام خانوادگی: بهنوش اخوان

رشته تحصیلی: ادبیات انگلیسی
مدرک تحصیلی:دکتری
مرتبه علمی: استادیار
 
 

نام و نام خانوادگی: شهین نعمت زاده

رشته تحصیلی:زبان شناسی
مدرک تحصیلی:دکتری
مرتبه علمی: استادیار
 

 نام و نام خانوادگی: زهرا وحید منش

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
مرتبه علمی:مربی
 

 نام و نام خانوادگی:پروانه کارکیا

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
 

 نام و نام خانوادگی: اسماعیل فقیه

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استاد
 

 نام و نام خانوادگی: پرویز البرز

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
 

 نام و نام خانوادگی: اسماعیل دیانی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
مرتبه علمی: مربی
 

 نام و نام خانوادگی:محمود فرخ پی

رشته تحصیلی: زبان شناسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
 

 نام و نام خانوادگی: پریوش بهگام

رشته تحصیلی: ادبیات انگلیسی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
مرتبه علمی: مربی
 

نام و نام خانوادگی: زهرا آقا محمد شیرازی

رشته تحصیلی:زبان انگلیسی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
مرتبه علمی: مربی 
 

 نام و نام خانوادگی: سوسن قهرمانی قاجار

رشته تحصیلی:آموزش زبان دوم
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار 
 

 نام و نام خانوادگی: اعظم سازور

رشته تحصیلی:آموزش زبان انگلیسی
مدرک تحصیلی:دکتری
مرتبه علمی: استادیار
 

 نام و نام خانوادگی: ماری ویرجینیا ری احمدی

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار 
 

 نام و نام خانوادگی: محسن پوراصغری

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی 
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
مرتبه علمی: مربی 
 

 نام و نام خانوادگی: شهلا عابدینی

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
مرتبه علمی: مربی 
 

 نام و نام خانوادگی: سهیلا صلاحی مقدم

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی 
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار  
 

نام و نام خانوادگی: حسین فقیهی

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
 

 نام و نام خانوادگی: مهین پناهی

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استاد
 

 نام و نام خانوادگی: ذوالفقار علامی 

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استاد
 

 نام و نام خانوادگی: الهه ستوده نما 

رشته تحصیلی: زبان وادبیات انگلیسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استاد
 
 
 
 

نام و نام خانوادگی: محمدامیر شیخ نوری 

رشته تحصیلی:تاریخ ایران 
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استاد
 
 
 

نام و نام خانوادگی: مریم حسینی 

رشته تحصیلی:زبان و ادبیات فارسی 
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استاد
 

تاریخ به روز رسانی:
1403/01/14
تعداد بازدید:
10397
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.