۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ دي
مسئولان دفاتر گروه هاي آموزشي
 ناهید صفری
مسئول دفتر گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن داخلی : 2336
88067153 : تلفن مستقیم
 
 اکرم مسلمی
مسئول دفتر گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن داخلی :2355
تلفن مستقیم: 88041461
 
 فروغ ثمودی
مسئول دفتر گروه زبان و ادبیات عربی و گروه مترجمی فرانسه
تلفن داخلی :2329-2353
88058928 : تلفن مستقیم
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/08
تعداد بازدید:
3981
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.