۱۴۰۳ دوشنبه ۲۸ خرداد

اعضای هیات علمی

      

نام و نام خانوادگی: سعیده دست آموز

         رشته تحصیلی: زبان روسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 85692350
آدرس پست الکترونیکی: s.dastamooz@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه شخصی:http://staff.alzahra.ac.ir/dastamooz
                                            رزومه                                                
                


نام و نام خانوادگی:زینب صادقی

رشته تحصیلی: زبان روسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار 
شماره تماس: 85692350
آدرس پست الکترونیکی: z.sadeghi@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه شخص: http://staff.alzahra.ac.ir/sadeghi
          

نام و نام خانوادگی: ناهیده کلاشی

رشته تحصیلی: زبان روسی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
مرتبه علمی: مربی
شماره تماس: 85692350
آدرس پست الکترونیکی: n.kalashi@alzahra.ac.ir
                                           
 

نام و نام خانوادگی: وجیهه رضوانی

رشته تحصیلی:زبان روسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 85632350
آدرس پست الکترونیکی:  v.rezvani@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: https://staff.alzahra.ac.ir/rezvani 
  
 

نام و نام خانوادگی: قیصر مهرابی

رشته تحصیلی: زبان روسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 85692350
آدرس پست الکترونیکی: qmehrabi@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه شخصی:https://staff.alzahra.ac.ir/mehrabi
رزومه

تاریخ به روز رسانی:
1402/12/01
تعداد بازدید:
10266
گروه زبان و ادبیات روسی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.