۱۳۹۹ سه شنبه ۳۰ دي

معاونين و مديران

 معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی
دکتر فریبا قطره
دکتری زبانشناسی
شماره تماس:88048038
 
  معاون اجرایی و پژوهشی
دکتر ناهید جلیلی مرند 
دکتری آموزش زبان فرانسه
شماره تماس:88048038
 
  مدیر گروه زبان وادبیات فارسی
دکتر مهبود فاضلی
دکتری زبان و ادبیات فارسی
شماره تماس:85692336
 
  مدیر گروه زبانشناسی
دکتر آزیتا عباسی
دکتری آموزش زبانشناسی
شماره تماس:85692342
 
  مدیر گروه مترجمی فرانسه
دکترشراره چاوشیان
دکتری آموزش زبان فرانسه 
شماره تماس:85692329
 
 مدیر گروه تاریخ
دکتر محمد رضا بارانی
دکتری تاریخ ایران
شماره تماس:85692345
 
  مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دکتر سیده سوسن مرندی
دکتری آموزش زبان انگلیسی
شماره تماس:85692355                                             
    
  مدیر گروه زبان و ادبیات عربی
دکتر رقیه رستم پور
دکتری زبان و ادبیات عربی
شماره تماس:85692353
 
 مدیر گروه زبان روسی
دکتر زینب صادقی
دکتری زبان روسی
شماره تماس:85692350
 

تاریخ به روز رسانی:
1399/04/14
تعداد بازدید:
10818
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.