۱۴۰۲ شنبه ۱۲ فروردين

اعضای هیات علمی

 

نام و نام خانوادگی: مریم حسینی

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استاد
شماره تماس: 85692336
آدرس پست الکترونیکی: drhoseini@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/mhosseini
                                       رزومه:       


نام و نام خانوادگی: مهدی نیک منش

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 85692336
آدرس پست الکترونیکی: m.nikmanesh@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/nikmanesh 
 

 

نام و نام خانوادگی: محبوبه مباشری

رشته تحصیلی:  زبان و ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 85692336
آدرس پست الکترونیکی: mobasheri@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/mobasheri 
رزومه       

 

نام و نام خانوادگی: ذوالفقار علامی

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استاد
شماره تماس: 85692336
 آدرس پست الکترونیکی: zalami@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/zalami 
 رزومه: 

 

نام و نام خانوادگی: نسرین فقیه ملک مرزبان

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 85692336
 آدرس پست الکترونیکی: nfaghih@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/nfaghih 

 

نام و نام خانوادگی: مهبود فاضلی

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 85692336
 آدرس پست الکترونیکی: ma.fazeli@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/mfazeli 

 

نام و نام خانوادگی: سپیده یگانه

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 85692336
 آدرس پست الکترونیکی :s.yegane@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه خانگی: http://staff.alzahra.ac.ir/yegane
رزومه
 

نام و نام خانوادگی: مجید هوشنگی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: دکتری 
مرتبه علمی: استادیار 
شماره تماس: 85692336
 آدرس پست الکترونیکی: m.houshangi@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه خانگی:https://staff.alzahra.ac.ir/houshangi
 

تاریخ به روز رسانی:
1401/09/08
تعداد بازدید:
13231
گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.