۱۳۹۹ شنبه ۳ آبان
اعضای هیات علمی

                               

نام و نام خانوادگی: مهین پناهی

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استاد
شماره تماس: 85692336
آدرس پست الکترونیکی: : mpd@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/mpanahi 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مریم حسینی

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استاد
شماره تماس: 85692336
آدرس پست الکترونیکی: drhoseini@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/mhosseini
                   


نام و نام خانوادگی: مهدی نیک منش

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 85692336
آدرس پست الکترونیکی: m.nikmanesh@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/nikmanesh 

 

نام و نام خانوادگی: حسین فقیهی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 85692336
    آدرس پست الکترونیکی: h.faghihi@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/hfaghihi 
                                                

 

نام و نام خانوادگی: محبوبه مباشری

رشته تحصیلی:  زبان و ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 85692336
آدرس پست الکترونیکی: mobasheri@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/mobasheri 
رزومه       

 

نام و نام خانوادگی: ذوالفقار علامی

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استاد
شماره تماس: 85692336
 آدرس پست الکترونیکی: zalami@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/zalami 

 

نام و نام خانوادگی: نسرین فقیه ملک مرزبان

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 85692336
 آدرس پست الکترونیکی: nfaghih@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/nfaghih 

 

نام و نام خانوادگی: سهیلا صلاحی مقدم

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 85692336
 آدرس پست الکترونیکی: ssmoghaddam@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/smoghaddam 

 

نام و نام خانوادگی: مهبود فاضلی

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 85692336
 آدرس پست الکترونیکی: ma.fazeli@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/mfazeli 

 

نام و نام خانوادگی: سپیده یگانه

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 85692336
 آدرس پست الکترونیکی :s.yegane@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه خانگی: http://staff.alzahra.ac.ir/yegane
رزومه
 

نام و نام خانوادگی: مجید هوشنگی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: دکتری 
مرتبه علمی: استادیار 
شماره تماس: 85692336
 آدرس پست الکترونیکی: 
آدرس صفحه خانگی:
 

تاریخ به روز رسانی:
1399/06/22
تعداد بازدید:
5924
گروه زبان و ادبیات فارسی
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.