۱۴۰۳ يکشنبه ۲۴ تير

Affiliation استاندارد گروه های پژوهشی

 گروه زبان و ادبیات فارسی Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature, Alzahra University, Tehran, Iran
 گروه زبان و ادبیات عرب Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature, Alzahra University, Tehran, Iran
 گروه مترجمی فرانسه Department of French Language, Faculty of Literature, Alzahra University, Tehran, Iran
 گروه زبان انگلیسی Department of English Language and Literature, Faculty of Literature, Alzahra University, Tehran, Iran
 گروه زبان روسی Department of Russian Language, Faculty of Literature, Alzahra University, Tehran, Iran
 گروه زبانشناسی Department of Linguistics, Faculty of Literature, Alzahra University, Tehran, Iran
 گروه تاریخ Department of History, Faculty of Literature, Alzahra University, Tehran, Iran

تاریخ به روز رسانی:
1399/06/18
تعداد بازدید:
4880
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.