۱۳۹۸ جمعه ۲ اسفند
انصراف از تحصيل چه مراحلي دارد؟
سئوال:
پاسخ:
دريافت فرم انصراف از واحد نقل و انتقالات (توسط دانشجو)
- پس از تسويه حساب تحويل فرم به آموزش دانشكده (توسط دانشجو)
- ارسال پرونده از آموزش دانشكده به واحد نقل و انتقالات
- تحويل مدارك به دانشجو
تاریخ:
1396/09/19
تعداد بازدید:
470
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.