۱۳۹۹ سه شنبه ۱۳ خرداد
ميهمان كامل به دانشگاه الزهرا چه مراحلي دارد؟
سئوال:
پاسخ:
- ثبت‌نام در سامانه خدمات آموزشي وزارت علوم (در ارديبهشت ماه)
- بررسي درخواست‌ها در كميته ميهماني و انتقال دانشگاه الزهرا (س)
- ثبت موافقت و مخالفت‌ها در سامانه خدمات آموزشي وزارت علوم توسط واحد نقل و انتقالات
- مراجعه دانشجو به سامانه خدمات آموزشي و رويت نتيجه درخواست
- تهيه نامه به دانشگاه مبدأ توسط مديريت امور آموزشي
- ارائه نامه دروس درخواستي براي ميهماني توسط دانشگاه مبدأ (در صورت موافقت)
- انتخاب واحد دانشجو در زمان تعيين شده در تقويم دانشگاهي دانشگاه الزهرا (س)
تاریخ:
1396/09/19
تعداد بازدید:
464
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.