۱۳۹۹ سه شنبه ۱۳ خرداد
ميهمان كامل به ساير دانشگاه ها چه مراحلي دارد؟
سئوال:
پاسخ:
- ثبت‌نام در سامانه خدمات آموزشي وزارت علوم (در ارديبشهت ماه)
- بررسي درخواست و تأييد آن توسط دانشگاه مبدأ در سامانه ( درصورت موافقت)
- بررسي درخواست و تأييد آن توسط دانشگاه مقصد در سامانه ( در صورت موافقت)
- چاپ و ارائه تصوير درخواست در سامانه وزارت علوم ( توسط دانشجو)
- تأييد فرم ياد‌شده توسط دانشكده
- تأييد فرم ياد‌شده توسط مديرامور آموزشي
- ثبت و ارسال فرم به دانشگاه مقصد
تاریخ:
1396/09/19
تعداد بازدید:
450
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.