۱۳۹۸ جمعه ۲ اسفند
گواهي اشتغال به تحصيل چگونه صادر مي شود؟
سئوال:
پاسخ:
- درخواست كتبي دانشجو به كارشناس آموزش در دانشكده
- ارسال گواهي از دانشكده به اداره آموزش ( توسط نامه‌رسان)
- امضا گواهي توسط مدير امور آموزشي
- ثبت و عودت گواهي به دانشكده (توسط نامه‌رسان)
تاریخ:
1396/09/19
تعداد بازدید:
300
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.