۱۳۹۹ سه شنبه ۱۳ خرداد
گواهي اشتغال به تحصيل چگونه صادر مي شود؟
سئوال:
پاسخ:
- درخواست كتبي دانشجو به كارشناس آموزش در دانشكده
- ارسال گواهي از دانشكده به اداره آموزش ( توسط نامه‌رسان)
- امضا گواهي توسط مدير امور آموزشي
- ثبت و عودت گواهي به دانشكده (توسط نامه‌رسان)
تاریخ:
1396/09/19
تعداد بازدید:
500
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.