۱۴۰۲ دوشنبه ۷ فروردين

مجلات دانشكده

 
مدیر مسئول: دکتر فریبا قطره
سردبیر: دکتر فریده حق بین
مدیر داخلی: دکتر آزیتا عباسی
کارشناس مجله: نرگس جعفری
تلفن داخلی: ۸۵۶۹۲۹۱۰ 
 
  
   
 
مدیر مسئول: دکتر اسماعیل حسن زاده
سردبیر: دکتر علیمحمد ولوی
کارشناس مجله: رویا مشمولی
تلفن داخلی: ۸۵۶۹۲۹۰۷ 
 
  
   
 
مدیر مسئول: دکتر سیمین فصیحی
سردبیر: دکتر علیمحمد ولوی
کارشناس مجله: رویا مشمولی
تلفن داخلی:۸۵۶۹۲۹۰۷  
  
   
 
مدیر مسئول: دکتر محبوبه مباشری
سردبیر: دکتر مریم حسینی
کارشناس مجله: رویا مشمولی
تلفن داخلی:۸۵۶۹۲۹۰۷  
 
  
   
 
مدیر مسئول: دکتر اعظم سازور
سردبیر: دکتر الهه ستوده نما
کارشناس مجله: نرگس جعفری
تلفن داخلی: ۸۵۶۹۲۹۱۰  
  

تاریخ به روزرسانی:
1401/06/05
تعداد بازدید:
495
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.