۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ اسفند
جلسه دفاع از رساله دکتری نقد زیبایی شناسی مدرنیستی 15 رمان فارسی پس از انقلاب براساس مکتب فرانکفورت
تاریخ:
1399/10/03
تعداد بازدید:
109
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.