۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ اسفند
گروه زبان و ادبیات و عربی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:
تاریخ:
1399/07/01
تعداد بازدید:
101
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.