۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ فروردين
برگزاری سمینار دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات عربی
ارسال شده در تاریخ 1398/10/10
ساعت 09:27
سمینار علمی خانم بتول باقرپور ولاشانی با عنوان "درونمایه های فرهنگی و اجتماعی رمان های سعودالسنعوسی" روز دوشنبه مورخ 9 دی ماه 98 ساعت 11 در نالار حافظ دانشکده ادبیات برگزار شد. مهمترین مباحث مطرح شده در این سمینار به شرح زیربوده است. 
درونمایه های فرهنگی و اجتماعی سه رمان مهم از نویسنده کویتی سعود السنعوسی با نام های «سجین المرایا»، « ساق البامبو»، « فئران أمی حصة» بررسی و در قالب سه بخش اصلی: 
1- ارزش های فرهنگی 
2- ارتباطات درون فرهنگی
3- تاریخ فرهنگی 
عرضه گردید.
مهمترین ارزش های فرهنگی جامعه کویت شامل: نژاد محوری، رفاه زدگی، مصرف گرایی و میهن پرستی مطرح گردید. 
در بخش دوم ارتباطات درون فرهنگی جامعه کویت مبتنی بر دو رویکرد مهم خود برتربینی فرهنگی و نسبی گرایی مطرح و تاثیرات اجتماعی آن بررسی شد. 
در بخش سوم به تاریخ فرهنگی در قالب برخی آداب و رسوم و قصه ها و اسطوره های جامعه کویت اشاره گردید. 
در پایان اساتید و دانشجویان حاضر نظرات و پرسش¬های خود را مطرح و به بحث و تبادل نظر پرداختند. 

ارسال کننده:
تعداد بازدید:198
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_literature_block1585
برچسب ها
فیلم مرتبط
فیلم مرتبط
فیلم مرتبط
صوت
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.