۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين
برگزاری جلسه معارفه گروه زبان شناسی ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد
تاریخ:
1398/07/22
تعداد بازدید:
100
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.