دانشگاه الزهرا
چشم انداز و ماموریت دانشگاه الزهرا

بیانیه ماموریت دانشگاه در افق 1404

 دانشگاه الزهرا(س) نماد آموزش عالی بانوان کشور است که از طریق آموزش‏های نوین و کارآمد، انجام پژوهش‏های بنیادی و مسئله محور و ارائه فناوری‏های نوین و همکاری‏ با نهادهای ملی و بین‏المللی با بهره گیری ازاساتید و اندیشمندان در جهت تربیت زنان فرهیخته توانمند و تاثیرگذار در جامعه، زمینه مشارکت همه جانبه زنان را برای تحقق سیاست‏های نظام جمهوری اسلامی ایران فراهم می‏‎سازد.

بیانیه چشم انداز دانشگاه در افق 1404


دانشگاه الزهرا (س) در افق 1404، با ارائه الگوی زن مسلمان و فرهیخته، تحول آفرینی در جامعه و ارتقای اثربخشی آموزش، عنوان برترین دانشگاه خاص بانوان را در رتبه‏بندی جهانی کسب کرده و از شأن و منزلت ملی و بین‏المللی برخوردار بوده و جزء اولویت های نخست نخبگان کشور می باشد.
تاریخ به روز رسانی: 1399/02/13
تعداد بازدید: 35085
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+