دانشگاه الزهرا
خدمات اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا

لیست اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا لیست خدمات

  علم سنجی    
  پست الکترونیک  اپلیکیشن دانشگاهی طوبی   نرم افزارهای آموزش مجازی
 سامانه مکاتبات اداری   آرشیو دیجیتال دانشگاه  پشتیبانی آموزش مجازی
 سامانه پیگیری نامه  سامانه تکریم ارباب رجوع CRM  آموزش های آزاد و مجازی
 سامانه تغذیه     
 FTP     
 تقویم آموزشی     
 سامانه آموزش     
 سامانه گردش کار     
سامانه فیش حقوقی
    
  صندوق رفاه اعضای هیات علمی    

 

راهنماهای آموزشی

 
 
 
راهنمای پست الکترونیک دانشگاه الزهرا
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1399/07/19
تعداد بازدید: 180962
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+