۱۳۹۸ جمعه ۲ اسفند
"بررسی ترجمه استعارات و تشبیهات در قرآن (در ترجمه های کازیمیرسکی و حمیدالله)"
ارسال شده در تاریخ 1393/12/18
ساعت 10:39:00
<div style="text-align: right;"> <table dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="text-align: center; width: 507.35pt; margin-left: -15.65pt; border-collapse: collapse; border: none;"> <tbody> <tr style="height: 12.95pt;"> <td rowspan="2" style="width: 97.6pt; border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 12.95pt; text-align: center; vertical-align: middle; background: url(http://adabiat.alzahra.ac.ir/tabid/321/articleType/SubmitNews/ArticleID/50/ia) #b6dde8;"> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10px;">نام و نام خانوادگی</span></strong></p> </td> <td rowspan="2" style="width: 81.95pt; border-style: solid none solid solid; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 12.95pt; background: url(http://adabiat.alzahra.ac.ir/tabid/321/articleType/SubmitNews/ArticleID/50/ia) #b6dde8;"> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10px;">تاریخ و ساعت دفاع</span></strong></p> </td> <td colspan="4" valign="top" style="width: 327.8pt; border-style: solid none solid solid; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 12.95pt; background: #b6dde8;"> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10px;">اساتید</span></strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 7.8pt;"> <td valign="top" style="width: 81.95pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 7.8pt; background: #b6dde8;"> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10px;">راهنما</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 81.95pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 7.8pt; background: #b6dde8;"> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10px;">مشاور</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 81.95pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 7.8pt; background: #b6dde8;"> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10px;">ناظر داخلی</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 81.95pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 7.8pt; background: #b6dde8;"> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10px;">ناظر خارجی</span></strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 12.95pt;"> <td valign="top" style="text-align: center; width: 97.6pt; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 12.95pt;">ثریا غفارزاده&nbsp;<br /> </td> <td valign="top" style="text-align: right; width: 81.95pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 12.95pt;"> <div dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center;">93/12/18</div> <div dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center;"> <div dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl;">13-15</div> </div> </td> <td valign="top" style="text-align: center; width: 81.95pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 12.95pt;">د.جلیلی<br /> </td> <td valign="top" style="text-align: center; width: 81.95pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 12.95pt;">د.شهرتاش<br /> </td> <td valign="top" style="text-align: center; width: 81.95pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 12.95pt;">د. احمدی<br /> </td> <td valign="top" style="text-align: center; width: 81.95pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 12.95pt;">د. شرکت مقدم (خارجی)<br /> </td> </tr> </tbody> </table> </div>
ارسال کننده:
تعداد بازدید:7
تصاویر مرتبط:


  فیلم مرتبط
  صوت
  مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

  ارسال نظرات
  نام
  آدرس پست الکترونیکی شما
  شماره تلفن:
  توضیحات
   
  خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
  کد امنیت
  دانشگاه الزهرا
   تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
   adabiat[at]alzahra.ac.ir
  کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
  فاکس :
  982188048038+
  تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.