۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۵ تير
"تآثیر شعر انگلیسی بر یادگیری واژگان (ملموس و انتزاعی) در میان زبان آموزان نوجوان ایرانی"
ارسال شده در تاریخ 1393/07/27
ساعت 23:31:00
<table dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border: none; width: 507.35pt; margin-left: -15.65pt; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr style="height: 12.95pt;"> <td rowspan="2" style="padding: 0cm 5.4pt; border: 1pt solid windowtext; width: 97.6pt; height: 12.95pt; text-align: center; vertical-align: middle; background: url(http://192.168.128.30/adabiat/tabid/321/articleType/SubmitNews/ArticleID/57/ia) #b6dde8;"> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10px;">نام و نام خانوادگی</span></strong></p> </td> <td rowspan="2" style="padding: 0cm 5.4pt; border-top-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-style: solid none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; width: 81.95pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; height: 12.95pt; background: #b6dde8;"> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10px;">تاریخ و ساعت دفاع</span></strong></p> </td> <td colspan="4" style="padding: 0cm 5.4pt; border-top-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-style: solid none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; width: 327.8pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; height: 12.95pt; background: #b6dde8;"> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10px;">اساتید</span></strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 7.8pt;"> <td style="padding: 0cm 5.4pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; width: 81.95pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; height: 7.8pt; background: #b6dde8;"> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10px;">راهنما</span></strong></p> </td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; width: 81.95pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; height: 7.8pt; background: #b6dde8;"> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10px;">مشاور</span></strong></p> </td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; width: 81.95pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; height: 7.8pt; background: #b6dde8;"> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10px;">ناظر داخلی</span></strong></p> </td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; width: 81.95pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; height: 7.8pt; background: #b6dde8;"> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10px;">ناظر خارجی</span></strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 12.95pt;"> <td style="padding: 0cm 5.4pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-style: none solid solid; text-align: center; width: 97.6pt; height: 12.95pt; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 10px;"><br /> شریفه بهرامی&nbsp;<br /> <br /> </span></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; width: 81.95pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; height: 12.95pt;"> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 10px;">93/12/23</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 10px;">10-12</span></div> </td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; text-align: center; width: 81.95pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; height: 12.95pt;"><span style="font-size: 10px;">د. سازور<br /> د. محمدی<br /> </span></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; text-align: center; width: 81.95pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; height: 12.95pt;"><span style="font-size: 10px;">-----<br /> </span></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; text-align: center; width: 81.95pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; height: 12.95pt;"><span style="font-size: 10px;"><br /> د. . قهرمانی قاجار<br /> <br /> </span></td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; text-align: center; width: 81.95pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; height: 12.95pt;"><span style="font-size: 10px;">د. همتی(خارجی</span>)</td> </tr> </tbody> </table> <p><br /> </p>
ارسال کننده:
تعداد بازدید:19
تصاویر مرتبط:


  برچسب ها
  فیلم مرتبط
  فیلم مرتبط
  فیلم مرتبط
  صوت
  مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

  ارسال نظرات
  نام
  آدرس پست الکترونیکی شما
  شماره تلفن:
  توضیحات
   
  خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
  کد امنیت
  تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.