۱۴۰۳ سه شنبه ۲۹ خرداد

كتاب هاي سال 1388

 
نام كتاب: مسائل اقتصادي و سياسي نفت در ايران
تأليف: دكتر محمد امير شيخ نوري
 
نام كتاب: ساختار نهاد ديني فاطميان در مصر
تأليف: دكتر فاطمه جان احمدي
 
نام كتاب: فرهنگ واژگان مطبوعاتي و خبري
تأليف: دكتر محمد رحيم احمدي 
 
نام كتاب: ثناي سنايي
به اهتمام: دكتر مريم حسيني
 
تأليف: دكتر مينا جيگاره
 
نام كتاب: رويا و سياست در عصر صفوي
تأليف: دكتر نزهت احمدي

تاریخ به روز رسانی:
1396/08/17
تعداد بازدید:
2062
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.