۱۴۰۳ سه شنبه ۲۹ خرداد

كتاب هاي سال 1392

 
تأليف: زهرا آقا محمد شيرازي
 
 تأليف: زهرا آقا محمد شيرازي
كتاب: نيكالاي گوميليوف و مشرق زمين
تأليف: دكتر مرضيه يحيي پور، زينب صادقي و دكتر جان اله كريمي
 
كتاب: جنبش ضد استعماري جنوب
تأليف: دكتر محمد امير شيخ نوري
 
كتاب: اما حسين در شعر عربي معاصر
تأليف: دكتر انسيه خزعلي 
 
تأليف: دكتر سعيده دست آموز
 
كتاب: ماجراي علم از زبان صداهاي ناشنيده
تأليف: دكتر سوسن قهرماني قاجار و دكتر سيد عبدالحميد ميرحسيني
 
كتاب:آواشناسي فيزيكي با استفاده از رايانه
تأليف: دكتر ماندانا نوربخش
 
كتاب: سنايي
تأليف: دكتر مريم حسيني 
 
تأليف: دكتر ناهيد جليلي مرند
 
تأليف: دكتر ناهيد جليلي مرند
 

تاریخ به روز رسانی:
1396/08/10
تعداد بازدید:
2432
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.