۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين
زمينه تخصصي استادان گروه زبان شناسي

نام عضو هيئت علمي

زمينه تخصصي

دكتر فريده حق بين

حوزه هاي نحو و مطالعات گفتماني و زبان شناسي نقش گرا

دكتر فرهاد ساساني

حوزه هاي معني شناسي، كاربردشناسي و مطالعات  گفتماني، جامعه شناسي زبان، نشانه شناسي و زبان شناسي شناختي و نقش گرا،

دكتر ماندانا نوربخش

حوزه هاي آواشناسي و واج شناسي، آواشناسي فيزيكي، آوا شناسي قضايي، روان شناسي زبان

دكتر فريبا قطره

حوزه هاي صرف و فرهنگ نويسي

دكتر  آزيتا عباسي

حوزه هاي صرف و فرهنگ نويسي

تاریخ به روز رسانی:
1396/08/01
تعداد بازدید:
371
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.