۱۴۰۱ جمعه ۶ خرداد

نشريات

 
 
مدیر مسئول: دکتر فریبا قطره
سردبیر: دکتر فریده حق بین
مدیر داخلی: دکتر آزیتا عباسی
کارشناس مجله: نرگس جعفری 
تلفن داخلی: 85692910
 
  
 مجله علمی پژوهشی تاریخ اسلام و ایران

مدیر مسئول: دکتر اسماعیل حسن زاده
سردبیر: دکتر علیمحمد ولوی
کارشناس مجله: رویا مشمولی
تلفن داخلی: 85692907
 
  
 
مجله تاریخ نگری و تاریخ نگاری

مدیر مسئول: دکتر سیمین فصیحی
سردبیر: دکتر علیمحمد ولوی
کارشناس مجله: رویا مشمولی
تلفن داخلی:85692907 
 
  
 
مجله علمی پژوهشی ادبیات عرفانی

مدیر مسئول: دکتر محبوبه مباشری
سردبیر: دکتر مهدی نیک منش
کارشناس مجله: رویا مشمولی
تلفن داخلی:85692907 
 
  
 

مجله علمی پژوهشی افق های زبان

مدیر مسئول: دکتر اعظم سازور
سردبیر: دکتر الهه ستوده نما
کارشناس مجله: نرگس جعفری
تلفن داخلی: 85692910 
 

تاریخ به روز رسانی:
1400/09/28
تعداد بازدید:
8605
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.