۱۳۹۹ سه شنبه ۱ مهر
شوراها و كارگروه هاي تخصصي
 شورای آموزشی و برنامه ریزی دانشکده
دکتر محبوبه مباشری: رئیس دانشکده
دکتر فریبا قطره: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی
دکتر ناهید جلیلی مرند: معاون پژوهشی و اجرایی
دکتر مهبود فاضلی: مدیر گروه فارسی
دکترمحمد رضا بارانی: مدیر گروه تاریخ
دکتر سیده سوسن مرندی: مدیر گروه انگلیسی
دکتر رقیه رستم پور: مدیر گروه عربی
دکتر آزیتا عباسی: مدیر گروه زبانشناسی
دکتر زینب صادقی: مدیر گروه روسی
دکتر شراره چاوشیان: مدیر گروه فرانسه
 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
دکتر فریبا قطره: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی
دکتر اسماعیل حسن زاده: نماینده گروه تاریخ
دکتر سهیلا صلاحی مقدم: نماینده گروه فارسی
دکترلادن معتمدی: نماینده گروه فرانسه
دکتر آزیتا عباسی: نماینده گروه زبانشناسی
دکتر زهرا فرید: نماینده گروه عربی
دکتر فهیمه پارسائیان: نماینده گروه انگلیسی
 شواری پژوهش دانشکده
دکتر ناهید جلیلی مرند: معاون پژوهشی دانشکده
دکتر سپیده یگانه: نماینده پژوهشی گروه فارسی
دکتر فریده حق بین: نماینده پژوهشی گروه زبانشناسی
دکتر محمدرضا بارانی : نماینده پژوهشی گروه تاریخ
دکتر محسن شیرازی زاده: نماینده پژوهشی گروه انگلیسی
دکتر ناهید جلیلی مرند: نماینده پژوهشی گروه فرانسه
دکتر فاطمه اکبری زاده: نماینده پژوهشی گروه عربی
دکترزینب صادقی: نماینده پژوهشی گروه روسی
 کارگروه برنامه عملیاتی دانشکده 
دکتر محبوبه مباشری: رئیس دانشکده
دکتر فریبا قطره: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی
دکتر ناهید جلیلی مرند: معاون پژوهشی و اجرایی
دکتر سیده سوسن مرندی: مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دکتر محمدرضا بارانی:مدیر گروه تاریخ
دکتر مهبود فاضلی: مدیر گروه زبان وادبیات فارسی 
دکتر رقیه رستم پور: مدیر گروه زبان وادبیات عربی 
دکتر شراره چاوشیان: مدیر گروه مترجمی زبان فرانسه 
دکتر آزیتا عباسی: مدیر گروه زبان شناسی
دکتر زینب صادقی: مدیر گروه زبان روسی
خانم ندا خسروانی: عضو شورای برنامه عملیاتی 
خانم سمیه وکیلی: عضو شورای برنامه عملیاتی
خانم پریسا شکری: عضو شورای برنامه عملیاتی 
خانم سمیه حسن پور: عضو شورای برنامه عملیاتی 

کارگروه های دانشکده ادبیات
 کارگروه ارتقای وب گاه دانشکده
دکتر محبوبه مباشری: رئیس دانشکده
دکتر فریبا قطره: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی
دکتر ناهید جلیلی مرند: معاون پژوهشی و اجرایی
دکتر سپیده یگانه : نماینده گروه فارسی
خانم سمیه وکیلی: نماینده کتابخانه در وبگاه
خانم مریم شیردل پور: نماینده مرکز چند رسانه ای در وبگاه
خانم ندا خسروانی: نماینده اجرایی وبگاه
خانم پریسا شکری: نماینده آموزش در وبگاه
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/06/22
تعداد بازدید:
4226
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.