اطلاعات همایش بین المللی حج در پویه تاریخ کمينه

اطلاعات تکمیلی همایش بین المللی حج در پویه تاریخ

1-زمان برگزاری:  یکشنبه و دوشنبه :27 و 28 فروردین 1396 / برابر با 18 و 19 رجب

2-افتتاحیه و اختتامیه سالن اصلی همایشهای دانشگاه الزهرا (سلام الله علیها)

نسشت­ های تخصصی در سالنهای جنبی سالن اصلی برگزار خواهد شد.

3-تاریخ قطعی اعلام داوریها: 25 اسفند 1395 می باشد.

4- در این همایش، مقالات برتر به صورت علمی- پژوهشی به چاپ می­رسند. البته هزینه چاپ با مؤلف می­باشد و مسئولان همایش در تسریع چاپ مقالات با مؤلف همکاری می­کنند.

5- چکیده هایی که مقالات آنها پذیرفته شده است، به صورت مجزا به چاپ می­رسند.

6-  هزینه شرکت حضوری در همایش برای دانشجویان مبلغ 10000 تومان و غیر دانشجویان مبلغ 20000

تومان می باشد.

7- علاقمندان جهت حضور در این همایش با واریز مبلغ مذکور به حساب شماره 2177129004003 نزد بانك ملی ایران شعبه دانشگاه الزهرا به نام رابط درآمد اختصاصی حوزه معاونت پژوهشی و ارسال اسکن فیش واریزی به ایمیل همایش تا تاریخ 29/12/1395 حضور خود را اعلام کنند.