اطلاعات همایش بین المللی حج در پویه تاریخ کمينه

        1-   تمدید اضطراری دریافت نهایی چکیده­ ها و اصل مقالات تا پایان دی ماه 1395

2-   همه چکیده های دریافتی داوری شده و پاسخ مقتضی اعلام شده است.

3-   هم اکنون مقالات دریافتی در مرحله داوری قرار دارد.

4-   خبرنامه­ای در ارتباط با همایش و مسائل مرتبط با آن، به زودی بر روی سایت بارگذاری خواهد ­شود.

5-   در این همایش، مقالات برتر به صورت علمی- پژوهشی به چاپ می­رسد. البته هزینه چاپ با مؤلف می­باشد و مسئولان همایش در تسریع چاپ مقالات با مؤلف همکاری می­کنند.

6-   چکیده هایی که مقالات آنها پذیرفته شده است، به صورت مجزا به چاپ می­رسند.

7-   هزینه شرکت حضوری در همایش دانشجویان مبلغ 10000 تومان و غیر دانشجویان مبلغ 20000 تومان است.