دوشنبه 04 بهمن 1395
حضرت آیت الله خامنه ای: کتاب خوب یکی از ابزارهای کمال بشری است

رویدادهای مهم کتابخانه ما
برپایی جشن میلاد پیامبر مهربانی ها و امام خوبی ها در دانشکده ادبیات برپایی جشن میلاد پیامبر مهربانی ها و امام خوبی ها در دانشکده ادبیات
تو میر عشقی عاشقان بسیار داری پیغمبری با جان عاشق کار داری  ولادتت آغاز تمام خوبی هاست ... نامت که بر زبان جاری می شود در پاییزی ترین روزهای س...


نمایشگاه تازه های کتاب در کتابخانه کوثر نمایشگاه تازه های کتاب در کتابخانه کوثر
نمایشگاه تازه های کتاب فارسی، انگلیسی، زبان شناسی:95/6/31 الی 95/7/3( کتاب های فارسی، زبان شناسی و زبان انگلیسی) نمایشگاه  تازه های کتاب عربی :9...