دوشنبه 11 ارديبهشت 1396
حضرت آیت الله خامنه ای: کتاب خوب یکی از ابزارهای کمال بشری است

رویدادهای مهم کتابخانه ما
بازدید دانش آموزان مدرسه فیض کاشانی از دانشکده ادبیات بازدید دانش آموزان مدرسه فیض کاشانی از دانشکده ادبیات
دانشکده ادبیات در روز یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 میزبان دختران دبیرستان فیض کاشانی بود که در این بازدید دخترانمان با قابلیت های دانشکده ادبیات در بخش کتاب...


راز خلقت همه پنهان شده در عین علی ست کهکشان ها نخی از وصله ی نعلین علی ست راز خلقت همه پنهان شده در عین علی ست کهکشان ها نخی از وصله ی نعلین علی ست
عشق من و تو چه ماجرایی دارد این قصه چه شاهی، چه گدایی دارد من بین صفا و مروه هم می‌گویم ایوان نجف عجب صفایی دارد  


به بهانه بهار ، همراه با  تازه های بوستان کتاب کتابخانه کوثر به بهانه بهار ، همراه با تازه های بوستان کتاب کتابخانه کوثر
حال که زمین در آستانه حیات دوباره اش  نفس تازه می کند به بهانه ی قدوم مبارک بهار به منظور آشنایی دانشجویان با تازه های کتاب کتابخانه کوثر  ن...