پنجشنبه 03 فروردين 1396
New Page 1
معاونت آموزشی دانشکده
 معاونت پژوهشی دانشکده
مرکز اطلاع رسانی کتابخانه کوثر
مجلات دانشکده
انجمن ها
 همایش ها و سمینارها
منشور اخلاقی
 اخبار
مجموعه تصاویر
زمان دفاعیه ها
نظرات و پیشنهادات

 

همایش، سمینار، کنفرانس و کارگاه
کارگاه " تدبر در قرآن با نیم نگاهی به زبان ها" کارگاه " تدبر در قرآن با نیم نگاهی به زبان ها"
هر باری که شما با قرآن نشست و برخاست کنید، یک پرده ازپرده های جهالت شما برداشته می شود؛ یک چشمه از چشمه های نورانیت دل شما گشایش پیدا می کند و جاری می...


برگزاری کارگاه آموزشی" Genre، Gender،جنسیت : مشکلات یک ترجمه " برگزاری کارگاه آموزشی" Genre، Gender،جنسیت : مشکلات یک ترجمه "
خانم دکتر شریف از گروه مترجمی زبان فرانسه در روز چهارشنبه 11 اسفند در دانشکده ادبیات کارگاهی با عنوان « Genre، Gender،جنسیت : مشکلات یک ترجمه &r...