شنبه 07 اسفند 1395
New Page 1
معاونت آموزشی دانشکده
 معاونت پژوهشی دانشکده
مرکز اطلاع رسانی کتابخانه کوثر
مجلات دانشکده
انجمن ها
 همایش ها و سمینارها
منشور اخلاقی
 اخبار
مجموعه تصاویر
زمان دفاعیه ها
نظرات و پیشنهادات

 

همایش، سمینار، کنفرانس و کارگاه
کارگاه نشانه شناسی در متون دینی با حضور دکتر عواد کاظم  الغزی کارگاه نشانه شناسی در متون دینی با حضور دکتر عواد کاظم الغزی
روز یکشنبه 21 شهریور ساعت 9 – 14:30 تالار حافظ دانشکده ادبیات میزبان استاد دانشگاه ذی قار عراق دکتر عواد کاظم الغزی بود. این کارگاه  توسط گ...