شنبه 07 اسفند 1395
اطلاعیه

فراخوان مقاله مجله افق های زبان فراخوان مقاله مجله افق های زبان ..::اطلاعات بیشتر::..


راهنمای تصویری ثبت اطلاعات ترفیع و پژوهش استادان در سامانه گلستان راهنمای تصویری ثبت اطلاعات ترفیع و پژوهش استادان در سامانه گلستان ..::اطلاعات بیشتر::..


کارگاه علم و شبه علم در پژوهش های دانشگاهی
حضور دانشجویان بین المللی دانشکده ادبیات در نخستین جشنواره روز بین الملل دانشگاه
  • کارگاه علم و شبه علم در پژوهش های دانشگاهی
  • حضور دانشجویان بین المللی دانشکده ادبیات در نخستین جشنواره روز بین الملل دانشگاه
آخرین اخبار پژوهشی دانشکده
کرسی ترویجی خانم دکتر قهرمانی با عنوان: زن در کتاب های آموزش زبان انگلیسی و ادبیات پایداری کرسی ترویجی خانم دکتر قهرمانی با عنوان: زن در کتاب های آموزش زبان انگلیسی و ادبیات پایداری
در حالی که دو نوع آمریکایی و بریتانیایی زبان انگلیسی وجود دارد، چرا نباید نوع سومی از این زبان وجود داشته باشد؟  ویا حتی چندین نوع زبان انگلیسی؟ ...


برگزاری اولین کرسی ترویجی با محوریت زن و سبک زندگی ایرانی-اسلامی برگزاری اولین کرسی ترویجی با محوریت زن و سبک زندگی ایرانی-اسلامی
  سرکار خانم دکتر فهیمه پارسائیان عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی، کرسی ترویجی خود را با محوریت زن و سبک زندگی ایرانی-اسلامی در آموزش زب...


حضور فعال نمایندگان پژوهشی دانشکده ادبیات در کارگاه آیین نامه های پژوهشی دانشگاه حضور فعال نمایندگان پژوهشی دانشکده ادبیات در کارگاه آیین نامه های پژوهشی دانشگاه
روز چهارشنبه ششم بهمن ماه ساعت 12-8 کارگاه آشنایی با جایگاه آئین نامه های پژوهشی در سامانه گلستان در تالار اندیشه ساختمان خوارزمی برگزار شد. نکته جالب...


کسب بالاترین امتیاز وزارت علوم توسط مجله زبان پژوهی دانشکده ادبیات از بین مجلات دانشگاه کسب بالاترین امتیاز وزارت علوم توسط مجله زبان پژوهی دانشکده ادبیات از بین مجلات دانشگاه
باید اهل علم در محیط دانشگاه به تولید علم با نگاه مبتکرانه و سازنده بپردازند.(مقام معظم رهبری مدظله العالی) این روزها که حجم عظیمی از نیازهای اطلاعات...