شنبه 28 مرداد 1396
اطلاعیه

فراخوان مقاله مجله افق های زبان فراخوان مقاله مجله افق های زبان ..::اطلاعات بیشتر::..


راهنمای تصویری ثبت اطلاعات ترفیع و پژوهش استادان در سامانه گلستان راهنمای تصویری ثبت اطلاعات ترفیع و پژوهش استادان در سامانه گلستان ..::اطلاعات بیشتر::..


کارگاه علم و شبه علم در پژوهش های دانشگاهی
حضور دانشجویان بین المللی دانشکده ادبیات در نخستین جشنواره روز بین الملل دانشگاه
  • کارگاه علم و شبه علم در پژوهش های دانشگاهی
  • حضور دانشجویان بین المللی دانشکده ادبیات در نخستین جشنواره روز بین الملل دانشگاه
آخرین اخبار پژوهشی دانشکده
موفقیت فصلنامه علمی- پژوهشی زبان پژوهی به اخذ حمایت مالی مدیریت دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم موفقیت فصلنامه علمی- پژوهشی زبان پژوهی به اخذ حمایت مالی مدیریت دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم
فصلنامه علمی- پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا(س) به مدیر مسئولی سرکارخانم دکتر سوسن قهرمانی و سردبیری سرکار خانم دکتر فریده حق بین  بر مبنای نتا...


انعقاد تفاهم نامه بین کتابخانه کوثر دانشکده با کتابخانه پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س) در راستای ارتقای فعالیت ها و اهداف پژوهشی دانشکده  ادبیات انعقاد تفاهم نامه بین کتابخانه کوثر دانشکده با کتابخانه پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س) در راستای ارتقای فعالیت ها و اهداف پژوهشی دانشکده ادبیات
همسو با اهداف عملیاتی دانشکده ادبیات مبنی بر ارتقای فعالیت های پژوهشی و افزایش تعاملات برون دانشکده ای و با توجه به  هدف اصلی کتابخانه  ادبی...


برگزاری همایش بین المللی حج در پویه تاریخ برگزاری همایش بین المللی حج در پویه تاریخ
همایش بین‌المللی حج در پویه تاریخ در روزهای 27 و 28 فروردین ماه در محل سالن همایش‌های بین‌المللی دانشگاه الزهرا سلام الله علیها با حضور...


کرسی ترویجی خانم دکتر معتمدی با عنوان: زبان پیامک، مزایا و معایب کرسی ترویجی خانم دکتر معتمدی با عنوان: زبان پیامک، مزایا و معایب
کرسی نقد ترویجی خانم دکتر معتمدی عضو هیئت علمی گروه فرانسه با عنوان: زبان پیامک، مزایا و معایب در روز دوشنبه 9 اسفند ماه 1395 در تالار حافظ با حضور آق...


کرسی ترویجی خانم دکتر چاوشیان با عنوان: از فلوبر تا رمان نو کرسی ترویجی خانم دکتر چاوشیان با عنوان: از فلوبر تا رمان نو
کرسی نقد ترویجی با عنوان از فلوبر تا رمان نو و با محتوای بررسی تاثیر گوستاو فلوبر بر پیدایش ادبیات داستانی مدرن قرن 20 فرانسه در تاریخ 7 اسفند از...


کرسی ترویجی خانم دکتر قهرمانی با عنوان: زن در کتاب های آموزش زبان انگلیسی و ادبیات پایداری کرسی ترویجی خانم دکتر قهرمانی با عنوان: زن در کتاب های آموزش زبان انگلیسی و ادبیات پایداری
در حالی که دو نوع آمریکایی و بریتانیایی زبان انگلیسی وجود دارد، چرا نباید نوع سومی از این زبان وجود داشته باشد؟  ویا حتی چندین نوع زبان انگلیسی؟ ...