پنجشنبه 03 فروردين 1396
اطلاعیه

فراخوان مقاله مجله افق های زبان فراخوان مقاله مجله افق های زبان ..::اطلاعات بیشتر::..


راهنمای تصویری ثبت اطلاعات ترفیع و پژوهش استادان در سامانه گلستان راهنمای تصویری ثبت اطلاعات ترفیع و پژوهش استادان در سامانه گلستان ..::اطلاعات بیشتر::..


کارگاه علم و شبه علم در پژوهش های دانشگاهی
حضور دانشجویان بین المللی دانشکده ادبیات در نخستین جشنواره روز بین الملل دانشگاه
  • کارگاه علم و شبه علم در پژوهش های دانشگاهی
  • حضور دانشجویان بین المللی دانشکده ادبیات در نخستین جشنواره روز بین الملل دانشگاه
آخرین اخبار پژوهشی دانشکده
کرسی ترویجی خانم دکتر هدیه تقوی با عنوان: چالش سنت با دین در عصر نبوی کرسی ترویجی خانم دکتر هدیه تقوی با عنوان: چالش سنت با دین در عصر نبوی
کرسی ترویجی خانم دکتر هدیه تقوی با عنوان" چالش سنت با دین در عصر نبوی" در 16 اسفند 95 در تالار حافظ دانشکده ادبیات با حضور آقای دکتر بارانی دبیر جلسه ...


کرسی ترویجی خانم دکتر معتمدی با عنوان: زبان پیامک، مزایا و معایب کرسی ترویجی خانم دکتر معتمدی با عنوان: زبان پیامک، مزایا و معایب
کرسی نقد ترویجی خانم دکتر معتمدی عضو هیئت علمی گروه فرانسه با عنوان: زبان پیامک، مزایا و معایب در روز دوشنبه 9 اسفند ماه 1395 در تالار حافظ با حضور آق...


کرسی ترویجی آقای دکتر بارانی با عنوان: مدیریت فرمانروایی آل بویه بسترساز فرایند انحطاط و سقوط آنان کرسی ترویجی آقای دکتر بارانی با عنوان: مدیریت فرمانروایی آل بویه بسترساز فرایند انحطاط و سقوط آنان
    کرسی نقد ترویجی آقای دکتر محمدرضا بارانی با عنوان «مدیریت فرمانروایی آل بویه بسترساز فرایند انحطاط و سقوط آنان» در روز دوشن...


کرسی ترویجی خانم دکتر چاوشیان با عنوان: از فلوبر تا رمان نو کرسی ترویجی خانم دکتر چاوشیان با عنوان: از فلوبر تا رمان نو
کرسی نقد ترویجی با عنوان از فلوبر تا رمان نو و با محتوای بررسی تاثیر گوستاو فلوبر بر پیدایش ادبیات داستانی مدرن قرن 20 فرانسه در تاریخ 7 اسفند از...


کرسی ترویجی خانم دکتر قهرمانی با عنوان: زن در کتاب های آموزش زبان انگلیسی و ادبیات پایداری کرسی ترویجی خانم دکتر قهرمانی با عنوان: زن در کتاب های آموزش زبان انگلیسی و ادبیات پایداری
در حالی که دو نوع آمریکایی و بریتانیایی زبان انگلیسی وجود دارد، چرا نباید نوع سومی از این زبان وجود داشته باشد؟  ویا حتی چندین نوع زبان انگلیسی؟ ...


برگزاری اولین کرسی ترویجی با محوریت زن و سبک زندگی ایرانی-اسلامی برگزاری اولین کرسی ترویجی با محوریت زن و سبک زندگی ایرانی-اسلامی
  سرکار خانم دکتر فهیمه پارسائیان عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی، کرسی ترویجی خود را با محوریت زن و سبک زندگی ایرانی-اسلامی در آموزش زب...