..:: اشخاص » اعضاي هيات علمي » زبان روسی ::..
پنجشنبه 08 آبان 1393
  
اعضای هیئت علمی گروه

 

اعضای هیئت علمی گروه زبان روسی


ردیف
نام و نام خانوادگی
رتبه علمی
رشته تحصیلی
مدرک تحصیلی
رزومه
آدرس پست الکترونیکی
آدرس وب سایت
تالیفات
1
ناهیده کلاشی
مربی
زبان روسی
فوق لیسانس

n.kalashi@alzahra.ac.ir

 
 
2
زینب صادقی
مربی
زبان روسی
فوق لیسانس
 
 
3 سعیده دست آموز استادیار  زبان روسی دکتری s.dastamooz@alzahra.ac..ir