..:: اشخاص » اعضاي هيات علمي » زبان روسی ::..
چهارشنبه 30 مهر 1393

اعضای هیئت علمی گروه زبان روسی

 

ردیف
نام و نام خانوادگی
رتبه علمی
رشته تحصیلی
مدرک تحصیلی
رزومه
آدرس پست الکترونیکی
آدرس وب سایت
تالیفات
1
ناهیده کلاشی
مربی
زبان روسی
فوق لیسانس
n.kalashi@alzahra.ac.ir
 
 
2
زینب صادقی
مربی
زبان روسی
فوق لیسانس
 
z.sadeghi@alzahra.ac.ir
 
3 سعیده دست آموز استادیار  زبان روسی دکتری s.dastamooz@alzahra.ac.i