شنبه 28 مرداد 1396
اخبار دانشکده
30

پذیرش مقاله ISI دست آورد پژوهشی از پایان نامه ی ارشد زبان انگلیسی

پذیرش مقاله ISI دست آورد پژوهشی از پایان نامه ی ارشد زبان انگلیسی

مقاله معتبر علمی که دست آورد ارزشمند پژوهشی است از پایان نامه ی خانم فرنوش راشد، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، به عنوان اثر مشترک آقای دکتر میرحسینی(راهنما)، خانم دکتر سازور(مشاور) و خانم راشد برای چاپ در مجلۀ  Compare پذیرفته شد. این مجله که در ISI (Web of Science) نمایه شده است و توسط انتشارات Taylor & Francis چاپ می شود، نشریۀ علمی رسمی "انجمن تعلیم و تربیت بین المللی و تطبیقی بریتانیا" است.  

موضوع مورد بحث در پایان نامه و مقاله عبارت است از مسأله ی بازتاب و بازتولید سبک های زندگی در جریان آموزش زبان انگلیسی. از آنجاکه یکی از ابعاد یادگیری زبان خارجی قرار گرفتن در معرض فرهنگ و ارزش ‌های منعکس شده توسط آن زبان است، احتمال تأثیرگذاری فرآیند زبان آموزی بر دیدگاه های فکری و فرهنگی فراگیران وجود دارد. از این رو، پژوهش مورد نظر به بررسی بازتولید نگرش های فرهنگی(مشخصاً در مورد سبک زندگی) در یکی از مؤسسات آموزش زبان پرداخته است. بررسی انجام شده مبین این امر است که فرآیند آموزش و یادگیری زبان انگلیسی در فضای مورد مطالعه به طور بالقوه ممکن است طی مرور زمان به معرفی و عادی شدن برخی ابعاد از سبک های زندگی خاصی منجر شود. با توجه به طولانی بودن فرآیند یادگیری، این فرآیند ممکن است به تدریج و به صورت نامحسوس بر نگرش زبان آموزان نبست به سبک زندگی مطلوب اثرگذار باشد.

لینک مجله: Compare: A Journal of Comparative and International Education

تعداد مشاهده خبر: (699)
کد خبر: 250
  • پذیرش مقاله ISI دست آورد پژوهشی از پایان نامه ی ارشد زبان انگلیسی

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر کد امنیتی :
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو اخبار