عناوین دروس

 


آرایش دروس رشته مترجمی زبان فرانسه(کارشناسی)

 

 

 

ترم اول:جمع واحدها 21

ردیف

نام درس

تعداد واحد

 

1

دوره مقدماتی زبان فرانسه

18

 

2

فارسی عمومی

3

 

 

ترم دوم:جمع واحدها 15

ردیف

نام درس

تعداد واحد

 

1

زبان فرانسه اختصاصی 1

6

 

2

زبان فرانسه عمومی

3

 

3

خواندن متون ساده

4

 

4

تاریخچه ترجمه

2

 

 

ترم سوم:جمع واحدها 16

ردیف

نام درس

تعداد واحد

 

1

زبان فرانسه اختصاصی 2

6

 

2

خواندن و درک مفهوم متون ساده

4

 

3

مکالمه 1

2

 

4

ربانشناسی عمومی

2

 

5

ترجمه ساده

2

 

  

ترم چهارم:جمع واحدها 18

ردیف

نام درس

تعداد واحد

 

1

گرامر و دیکته 1

4

 

2

مکالمه 2

2

 

3

خواندن متون اسلامی

4

 

4

انشاء ساده

2

 

5

خواندن و درک مفهوم متون گوناگون

2

 

6

انگلیسی زبان دوم 1

2

 

7

ترجمه متون گوناگون فرانسه به فارسی

2

 

  

ترم پنجم:جمع واحدها 18

ردیف

نام درس

تعداد واحد

 

1

گرامر و دیکته 2

4

 

2

ترجمه متون گوناگون فارسی به فرانسه

2

 

3

آواشناسی

2

 

4

واژه شناسی

2

 

5

ترجمه متون اسلامی

2

 

6

خواندن متون علوم انسانی و اجتماعی

2

 

7

وقایع نگاری

2

 

8

انگلیسی زبان دوم 2

2

 

 

ترم ششم:جمع واحدها 18

ردیف

نام درس

تعداد واحد

 

1

گرامر و دیکته 3

4

 

2

امثال و تعبیرات فرانسه به فارسی و بالعکس

2

 

3

نامه نگاری

2

 

4

ترجمه متون نظم و نثر

2

 

5

ترجمه شفاهی 1

2

 

6

انگلیسی زبان دوم 3

2

 

7

درآمدی بر ادبیات

2

 

8

اصول و فن ترجمه

2

 

  

ترم هفتم:جمع واحدها 18

ردیف

نام درس

تعداد واحد

 

1

گرامر و دیکته 4

2

 

2

ترجمه متون علوم انسانی و اجتماعی 1

2

 

3

مکتب­­­های ادبی

4

 

4

ترجمه متون اقتصادی،سیاسی و اداری

2

 

5

مقابله و بررسی آثار ترجمه شده

2

 

6

ترجمه متون مطبوعاتی فرانسه به فارسی

2

 

7

ترجمه شفاهی 2

2

 

8

انگلیسی زبان دوم 4

2

 

  

ترم هشتم:جمع واحدها 14

ردیف

نام درس

تعداد واحد

 

1

ترجمه گروهی

2

 

2

ترجمه متون علوم انسانی و اجتماعی 2

2

 

3

زبان شناسی فرانسه

2

 

4

تفسیر متون ادبی

2

 

5

ترجمه متون علمی و فنی

2

 

6

ترجمه متون مطبوعاتی فارسی به فرانسه

2

 

7

پایان نامه

2

 

 

لازم به ذکر است دانشجویان این رشته علاوه بر دروس اختصاصی می­بایست  واحد عمومی به شرح جدول زیر اخذ نمائید.

 

 

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

 

1

اندیشه اسلامی 1

2

 

2

اندیشه اسلامی 2

2

 

3

انقلاب اسلامی و ریشه ­­های آن

2

 

4

تاریخ تحلیل صدر اسلام

2

 

5

اخلاق اسلامی  (آیین زندگی)

2

 

6

تفسیر موضوعی قران کریم یا تفسیر موضوعی نهج البلاغه

2

 

7

زبان فرانسه عمومی

3

 

8

زبان فارسی

3

 

9

تنظیم خانواده

1

 

10

تربیت بدنی 1و2

2

 

 

 

 

آرایش دروس رشته مترجمی زبان فرانسه- کارشناسی ارشد

الف : دروس جبرانی ( پیشنیاز )

 

ترم اول: جمع واحدها 10

ردیف

نوع درس

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعات جمع نظری عملی

پیشنیاز

با زمان ارائه درس

1

 

 

 

 

 

جبرانی

 

101101001

ساختارهای دستوری زبان فرانسه

2

 

 

 

-

2

 

101101002

ساختارهای دستوری زبان فارسی

2

 

 

-

3

 

101101003

تاریخ زبان فرانسه

2

 

-

 

4

 

101101004

زبان شناسی کاربردی و ترجمه

2

 

-

5

 

101101006

آیین نگارش و اصول ویرایش

2

 

-

 

   ب : دروس اصلی تخصصی


ترم دوم: جمع واحدها 10

ردیف

نوع درس

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعات جمع نظری عملی

پیشنیاز

با زمان ارائه درس

6

 

 

 

 

اصلی تخصصی

 

 

101101007

دستور زبان مقایسه­ای فرانسه و فارسی

2

 

 

1و 2

7

 

101101008

دستور پیشرفته زبان فارسی

2

 

نظری

2

8

 

 

101101009

دیرینه شناسی ترجمه و آشنایی با ترجمه­های تاریخی

2

 

-

 

9

 

101101010

مقدمه­ای بر اصول ترجمه شفاهی

2

 

-

10

 

101101012

کارگاه ترجمه

 

2

 

-

  

ترم سوم: جمع واحدها 10

ردیف

نوع درس

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعات جمع نظری عملی

پیشنیاز

با زمان ارائه درس

 

11

 

 

 

 

اصلی تخصصی

 

101101011

ترجمه نوار فیلم (1 )

2

 

 

10

 

 

12

 

101101013

واژه شناسی و معادل گزینی در ترجمه

2

 

 

 

-

 

13

 

101101014

نظریه­های نوین زبان شناسی و ترجمه

2

 

نظری

4

 

 

14

 

101101017

اصول و مبانی نقد ترجمه

2

 

-

 

 

15

 

101101019

مقابله و بررسی ترجمه متون اسلامی

2

 

-

 

ترم چهارم: جمع واحدها 12

ردیف

نوع درس

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعات جمع نظری عملی

پیشنیاز

با زمان ارائه درس

 

17

 

 

 

 

اصلی تخصصی

 

101101015

ترجمه نوار و فیلم(2)

 

2

 

نظری

 

11

 

18

 

101101016

ترجمه و معنی شناسی

 

2

 

 

 

13

 

19

 

101101018

مقابله و بررسی ترجمه متون ادبی

2

 

نظری

 

 

20

 

101101020

ترجمه شفاهی فارسی به فرانسه

2

 

-

 

 

21

 

101101021

پایان نامه

4

 

-

 

 

ترم پنجم: جمع واحدها 32

ردیف

نوع درس

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعات جمع نظری عملی

پیشنیاز

با زمان ارائه درس

 

21

 

 

اصلی تخصصی

 

101101021

 

پایان نامه

 

4