۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۸ شهريور
مسئولان دفاتر گروه هاي آموزشي
 ناهيد صفري
مسئول دفتر گروه زبان و ادبيات فارسي
تلفن داخلي : 2336
88067153 : تلفن مستقيم
 
 اكرم مسلمي
مسئول دفتر گروه زبان و ادبيات انگليسي
تلفن داخلي :2355
تلفن مستقيم: 88041461
 
 فروغ ثمودي
مسئول دفتر گروه زبان و ادبيات عربي و گروه مترجمي فرانسه
تلفن داخلي :2329-2353
88058928 : تلفن مستقيم
 
  فاطمه طاهرپور
مسئول دفتر گروه زبانشناسي
تلفن داخلي: 2342
88048935 : تلفن مستقيم
 
 مهتاب جعفري
مسئول دفتر گروه تاريخ
تلفن داخلي: 2345
تلفن مستقيم: 88030292
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/07/24
تعداد بازدید:
2847
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.