ميهمان تك درس به ساير دانشگاه ها چه مراحلي دارد؟
سئوال:
پاسخ:
- مراجعه دانشجو به دانشكده براي دريافت فرم معرفي‌نامه
- تأييد مدير گروه در دانشكده مربوطه
- مراجعه دانشجو به مديريت امور آموزشي براي تأييد مدير امور آموزشي
- ثبت فرم در دبيرخانه مديريت امور آموزشي
- تحويل فرم توسط دانشجو و ارائه آن به دانشگاه مقصد
تاریخ:
1396/09/19
تعداد بازدید:
6
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ، دانشکده ادبیات
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188048038+
فاکس : 982188048038+
 D.adabiatzaban[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.