۱۳۹۸ جمعه ۲ فروردين
ميهمان كامل به ساير دانشگاه ها چه مراحلي دارد؟
سئوال:
پاسخ:
- ثبت‌نام در سامانه خدمات آموزشي وزارت علوم (در ارديبشهت ماه)
- بررسي درخواست و تأييد آن توسط دانشگاه مبدأ در سامانه ( درصورت موافقت)
- بررسي درخواست و تأييد آن توسط دانشگاه مقصد در سامانه ( در صورت موافقت)
- چاپ و ارائه تصوير درخواست در سامانه وزارت علوم ( توسط دانشجو)
- تأييد فرم ياد‌شده توسط دانشكده
- تأييد فرم ياد‌شده توسط مديرامور آموزشي
- ثبت و ارسال فرم به دانشگاه مقصد
تاریخ:
1396/09/19
تعداد بازدید:
57
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.