ساعت فعاليت كتابخانه چه زماني است؟
سئوال:
پاسخ:
شنبه تا چهارشنبه : 16:30- 8
پنج شنبه ها در طول ترم(12-8) به غير از ايام تابستان
تاریخ:
1396/08/21
تعداد بازدید:
7
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ، دانشکده ادبیات
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188048038+
فاکس : 982188048038+
 D.adabiatzaban[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.