۱۳۹۸ جمعه ۲۶ مهر
نشست علمي – بين المللي با موضوع به چالش كشيدن روايت هاي استعماري از زنان قاجار با نگاهي به سفرنامه هاي زنان عصر قاجار
تاریخ به روزرسانی:
1396/09/07
تعداد بازدید:
9
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.