درباره گروه
گروه مترجمي زبان فرانسه در مهرماه سال 1343 تأسيس شد و مديران گروه به ترتيب خانم شمس، خانم لاكاني، آقاي صوفرزاده، خانم ژيلبرت فاطمي، خانم پروين لطفي، آقاي كاري، خانم صديقه ميرزا ابراهيم تهراني، خانم شيرين حقيقت كاشاني و آقاي محمد رحيم احمدي بودند.
در ابتدا همه استادان آن فرانسوي بودند. محور اصلي فعاليت گروه در آغاز بيشتر زبان آموزي بود. در مهر ماه 1360 گروه فرانسه داراي دو گرايش ادبي و تربيت دبير بود كه از سال 65 به گرايش مترجمي تغيير يافت. در سال 1388، تلاشهاي مدير محترم وقت گروه فرانسه خانم صديقه ميرزا ابراهيم تهراني و رئيس محترم وقت دانشكده خانم دكتر انسيه خزعلي سرانجام نتيجه داده و كارشناسي ارشد مترجمي نيز تأسيس گرديد.

دانشجويان گروه فرانسه

دانشجويان گروه زبان و مترجمي فرانسه هميشه خوش درخشيده و در آزمونهاي داخلي و بين المللي از جمله فرانكوفوني خودي نشان داده اند. به جز موفقيتهاي دانشجويان در آزمون كارشناسي ارشد كه امروزه امري عادي شده است، تعداد نسبتا قابل قبولي از دانشجويان گروه فرانسه امروزه در دوره دكتري زبان فرانسه در داخل و خارج مشغول به تحصيل هستند.انجمن علمي دانشجويان گروه فرانسه دانشگاه الزهرا(س) تنها مجله دانشجويي ايران به زبان فرانسه با عنوان ''آقاقيا'' را به طور نسبتا منظم منتشر مي كند.

اهداف كوتاه مدت و بلند مدت گروه زبان و مترجمي

تأسيس دوره دكتري ترجمه شناسي
تأسيس دوره كارشناسي ارشد آموزش زبان فرانسه و ادبيات فرانسه
خواهرخواندگي با دانشگاههاي معتبر فرانسه و فرانسه زبان
توسعه مناسب و هرچه بيشتر كتابخانه چاپي و مجازي به ويژه براي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا
تأسيس مجله علمي پژوهشي با محوريت ترجمه شناسي(نظريه، نقد، آموزش) و ترجمه ادبي
براي مشاهده متن بالا به زبان فرانسه اينجا كليك كنيد.
 
مقاطع تحصيلي: كارشناسي و كارشناسي ارشد
گرايش ها:مترجمي
دوره ها: روزانه، شبانه
مدير گروه :دكتر ناهيد جليلي مرند
دكتري آموزش زبان فرانسه
مرتبه علمي: دانشيار
شماره تماس: 88219565
djalili@alzahra.ac.ir :آدرس پست الكترونيكي
 
مسئول دفتر:فروغ ثمودي داخلي: 2329-2353 مستقيم: 88219565
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/07/19
تعداد بازدید:
3106
گروه مترجمی زبان فرانسه
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ، دانشکده ادبیات
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188048038+
فاکس : 982188048038+
 D.adabiatzaban[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.