فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 73 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
نام نام خانوادگی پست تلفن واحد
نیلوفر معصومی کارشناس کتابخانه 2332 کتابخانه کوثر
سمیه وکیلی کارشناس مسئول کتابخانه 2901 کتابخانه کوثر
ناهید جلیلی مرند هیات علمی گروه مترجمی زبان فرانسه 2351 گروه مترجمی زبان فرانسه
محمد رحیم احمدی هیات علمی گروه مترجمی زبان فرانسه 2955 گروه مترجمی زبان فرانسه
لادن معتمدی هیات علمی گروه مترجمی زبان فرانسه 2861 گروه مترجمی زبان فرانسه
عاطفه نوارچی هیات علمی گروه مترجمی زبان فرانسه 2954 گروه مترجمی زبان فرانسه
شراره چاوشیان هیات علمی گروه مترجمی زبان فرانسه 2861 گروه مترجمی زبان فرانسه
فریده حق بین هیات علمی گروه زبان شناسی 2344 گروه زبانشناسی
فریبا قطره هیات علمی گروه زبان شناسی 2342 گروه زبانشناسی
فرهاد ساسانی هیات علمی گروه زبان شناسی 2327 گروه زبانشناسی
فاطمه طاهرپور مسئول دفتر گروه زبانشناسی و مسئول زیراکس 2342 گروه زبانشناسی
آزیتا عباسی هیات علمی گروه زبان شناسی 2341 گروه زبانشناسی
نسرین فقیه ملک مرزبان هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی 2352 گروه زبان و ادبیات فارسی
ناهید صفری مسئول دفتر گروه زبان و ادبیات فارسی 2336 گروه زبان و ادبیات فارسی
مهین پناهی هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی 2337 گروه زبان و ادبیات فارسی
مهدی نیک منش هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی 2349 گروه زبان و ادبیات فارسی
مهبود فاضلی هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی 2321 گروه زبان و ادبیات فارسی
مریم حسینی هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی 2321 گروه زبان و ادبیات فارسی
محسن پوراصغری هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی 2349 گروه زبان و ادبیات فارسی
محبوبه مباشری هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی 2325 گروه زبان و ادبیات فارسی
شهلا عابدینی هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی 2566 گروه زبان و ادبیات فارسی
سهیلا صلاحی مقدم هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی 2323 گروه زبان و ادبیات فارسی
سپیده یگانه هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی 2823 گروه زبان و ادبیات فارسی
ذوالفقار علامی هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی 2327 گروه زبان و ادبیات فارسی
حسین فقیهی هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی 2324 گروه زبان و ادبیات فارسی
یسرا شادمان هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی 2353 گروه زبان و ادبیات عربی
مینا جیگاره هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی 2351 گروه زبان و ادبیات عربی
فاطمه اکبری زاده هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی 2353 گروه زبان و ادبیات عربی
زهرا فرید هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی 2353 گروه زبان و ادبیات عربی
ریحانه ملازاره هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی 2566 گروه زبان و ادبیات عربی
<<   <  1 2 3  >   >>  
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ، دانشکده ادبیات
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188048038+
فاکس : 982188048038+
 D.adabiatzaban[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.