۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۷ تير

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 73 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
نام نام خانوادگی پست تلفن واحد
ناهید جلیلی مرند هیات علمی گروه مترجمی زبان فرانسه 2351 گروه مترجمي زبان فرانسه
محمد رحیم احمدی هیات علمی گروه مترجمی زبان فرانسه 2955 گروه مترجمي زبان فرانسه
لادن معتمدی هیات علمی گروه مترجمی زبان فرانسه 2861 گروه مترجمي زبان فرانسه
عاطفه نوارچی هیات علمی گروه مترجمی زبان فرانسه 2954 گروه مترجمي زبان فرانسه
شراره چاوشیان هیات علمی گروه مترجمی زبان فرانسه 2861 گروه مترجمي زبان فرانسه
فریده حق بین هیات علمی گروه زبان شناسی 2344 گروه زبانشناسي
فریبا قطره هیات علمی گروه زبان شناسی 2342 گروه زبانشناسي
فرهاد ساسانی هیات علمی گروه زبان شناسی 2327 گروه زبانشناسي
فاطمه طاهرپور مسئول دفتر گروه زبانشناسی و مسئول زیراکس 2342 گروه زبانشناسي
آزیتا عباسی هیات علمی گروه زبان شناسی 2341 گروه زبانشناسي
نسرین فقیه ملک مرزبان هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی 2352 گروه زبان و ادبيات فارسي
ناهید صفری مسئول دفتر گروه زبان و ادبیات فارسی 2336 گروه زبان و ادبيات فارسي
مهین پناهی هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی 2337 گروه زبان و ادبيات فارسي
مهدی نیک منش هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی 2349 گروه زبان و ادبيات فارسي
مهبود فاضلی هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی 2321 گروه زبان و ادبيات فارسي
مریم حسینی هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی 2321 گروه زبان و ادبيات فارسي
محسن پوراصغری هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی 2349 گروه زبان و ادبيات فارسي
محبوبه مباشری هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی 2325 گروه زبان و ادبيات فارسي
شهلا عابدینی هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی 2566 گروه زبان و ادبيات فارسي
سهیلا صلاحی مقدم هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی 2323 گروه زبان و ادبيات فارسي
سپیده یگانه هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی 2823 گروه زبان و ادبيات فارسي
ذوالفقار علامی هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی 2327 گروه زبان و ادبيات فارسي
حسین فقیهی هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی 2324 گروه زبان و ادبيات فارسي
یسرا شادمان هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی 2353 گروه زبان و ادبيات عربي
مینا جیگاره هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی 2351 گروه زبان و ادبيات عربي
فاطمه اکبری زاده هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی 2353 گروه زبان و ادبيات عربي
زهرا فرید هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی 2353 گروه زبان و ادبيات عربي
ریحانه ملازاره هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی 2566 گروه زبان و ادبيات عربي
رقیه رستم پور هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی 2329 گروه زبان و ادبيات عربي
بتول مشکین فام هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی 2334 گروه زبان و ادبيات عربي
<<   <  1 2 3  >   >>  
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.