۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ آبان
"بررسی پایگاه اجتماعی و اقتصادی صحابه حاضر در بیعت عقبه"
ارسال شده در تاریخ 1393/12/20
ساعت 11:57:00
<table dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border: none; width: 507.35pt; margin-left: -15.65pt; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr style="height: 12.95pt;"> <td rowspan="2" style="padding: 0cm 5.4pt; border: 1pt solid windowtext; width: 97.6pt; height: 12.95pt; text-align: center; vertical-align: middle; background: url(http://192.168.128.30/adabiat/tabid/321/articleType/SubmitNews/ArticleID/57/ia) #b6dde8;"> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><strong>نام و نام خانوادگی</strong></p> </td> <td rowspan="2" style="padding: 0cm 5.4pt; border-top-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-style: solid none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; width: 81.95pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; height: 12.95pt; background: #b6dde8;"> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><strong>تاریخ و ساعت دفاع</strong></p> </td> <td colspan="4" style="padding: 0cm 5.4pt; border-top-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-style: solid none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; width: 327.8pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; height: 12.95pt; background: #b6dde8;"> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><strong>اساتید</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 7.8pt;"> <td style="padding: 0cm 5.4pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; width: 81.95pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; height: 7.8pt; background: #b6dde8;"> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><strong>راهنما</strong></p> </td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; width: 81.95pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; height: 7.8pt; background: #b6dde8;"> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><strong>مشاور</strong></p> </td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; width: 81.95pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; height: 7.8pt; background: #b6dde8;"> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><strong>ناظر داخلی</strong></p> </td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; width: 81.95pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; height: 7.8pt; background: #b6dde8;"> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><strong>ناظر خارجی</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 12.95pt;"> <td style="padding: 0cm 5.4pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-style: none solid solid; text-align: center; width: 97.6pt; height: 12.95pt; vertical-align: middle;">رحیمیان<br /> </td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; width: 81.95pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; height: 12.95pt;"> <div style="text-align: center;">93/12/19</div> <div style="text-align: center;">16/30-18/30</div> </td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; text-align: center; width: 81.95pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; height: 12.95pt;">د.&nbsp;بختیاری<br /> </td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; text-align: center; width: 81.95pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; height: 12.95pt;">د.&nbsp;جمیلی<br /> </td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; text-align: center; width: 81.95pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; height: 12.95pt;">د.&nbsp;ربانی<br /> </td> <td style="padding: 0cm 5.4pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; text-align: center; width: 81.95pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; height: 12.95pt;">د.حضرتی(خارجی)<br /> </td> </tr> </tbody> </table>
ارسال کننده:
تعداد بازدید:0
تصاویر مرتبط:


  فیلم مرتبط
  صوت
  مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

  ارسال نظرات
  نام
  آدرس پست الکترونیکی شما
  شماره تلفن:
  توضیحات
   
  خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
  کد امنیت
  دانشگاه الزهرا
   تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
   adabiat[at]alzahra.ac.ir
  کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
  فاکس :
  982188048038+
  تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.