۱۳۹۶ شنبه ۵ اسفند
لیست اساتید دانشکده ادبیات
نام
نام خانوادگی
پست الکترونیک
دانشکده
محمد رحيم
احمدي
m.rahim@alzahra.ac.ir
گروه مترجمي فرانسه
دانشيار
فاطمه
اكبري زاده
------
گروه زبان ادبيات عرب
استاديار
محمدرضا
باراني
m.barani@alzahra.ac.ir
گروه تاريخ
استاديار
شهلا
بختياري
------
گروه تاريخ
دانشيار
سيده فهيمه
پارسائيان
------
گروه زبان انگليسي
استاديار
مهين
پناهي
------
گروه زبان و ادبيات فارسي
استاد
محسن
پور اصغري
m.poorasghari@alzahra.ac.ir
گروه زبان و ادبيات فارسي
مربي
ليلا
تاجيک خاوه
------
گروه زبان انگليسي
استاديار
هديه
تقوي
------
گروه تاريخ
استاديار
ناهيد
جليلي مرند
------
گروه مترجمي فرانسه
دانشيار
مينا
جيگاره
------
گروه زبان ادبيات عرب
دانشيار
شراره
چاوشيان
------
گروه مترجمي فرانسه
استاديار
اسماعيل
حسن زاده
------
گروه تاريخ
دانشيار
مريم
حسيني
drhoseini@alzahra.ac.ir
گروه زبان و ادبيات فارسي
استاد
فريده
حق بين
------
گروه زبان شناسي
دانشيار
انسيه
خزعلي
------
گروه زبان ادبيات عرب
دانشيار
سعيده
دست آموز
s.dastamooz@alzahra.ac.ir
گروه زبان روسي
استاديار
رقيه
رستم پور ملكي
------
گروه زبان ادبيات عرب
دانشيار
ماري ويرجينيا
ري (احمدي )
mvrahmadi@alzahra.ac.ir
گروه زبان انگليسي
استاديار
اعظم
سازور
------
گروه زبان انگليسي
استاديار
الهه
ستوده نما
esotoude@alzahra.ac.ir
گروه زبان انگليسي
استاد
مليحه
سيدنقوي
------
گروه زبان انگليسي
مربي
محمدامير
شيخ نوري
------
گروه تاريخ
استاد
محسن
شيرازي زاده
------
گروه زبان انگليسي
استاديار
سهيلا
صلاحي مقدم
------
گروه زبان و ادبيات فارسي
دانشيار
شهلا
عابديني
------
گروه زبان و ادبيات فارسي
مربي
آزيتا
عباسي
------
گروه زبان شناسي
استاديار
ذوالفقار
علامي مهماندوستي
------
گروه زبان و ادبيات فارسي
دانشيار
مهبود
فاضلي
------
گروه زبان و ادبيات فارسي
استاديار
زهرا
فريد
------
گروه زبان ادبيات عرب
استاديار
سيمين
فصيحي
------
گروه تاريخ
استاديار
نسرين
فقيه ملك مرزبان
------
گروه زبان و ادبيات فارسي
دانشيار
حسين
فقيهي
h.faghihi@alzahra.ac.ir
گروه زبان و ادبيات فارسي
دانشيار
فريبا
قطره
------
گروه زبان شناسي
استاديار
سوسن
قهرماني قاجار
------
گروه زبان انگليسي
دانشيار
خديجه
كريمي علويجه
------
گروه زبان انگليسي
استاديار
ناهيده
كلاشي
------
گروه زبان روسي
مربي
محبوبه
مباشري
------
گروه زبان و ادبيات فارسي
دانشيار
ناهيد
محمدي
------
گروه زبان انگليسي
استاديار
سيده سوسن
مرندي
------
گروه زبان انگليسي
دانشيار
بتول
مشكين فام
------
گروه زبان ادبيات عرب
دانشيار
وحيده
مطهري فريماني
------
گروه زبان ادبيات عرب
استاديار
لادن
معتمدي
------
گروه مترجمي فرانسه
استاديار
ريحانه
ملازاده نارستان
r.mollazadeh@alzahra.ac.ir
گروه زبان ادبيات عرب
استاديار
سيد عبدالحميد
مير حسيني عالي زميني
------
گروه زبان انگليسي
استاديار
وحيدرضا
ميرزائيان
mirzaeian@alzahra.ac.ir
گروه زبان انگليسي
استاديار
زهره
نفيسي
z.nafisi@alzahra.ac.ir
گروه زبان انگليسي
استاديار
عاتفه
نوارچي
a.navarchi@alzahra.ac.ir
گروه مترجمي فرانسه
استاديار
ماندانا
نوربخش
------
گروه زبان شناسي
استاديار
مهدي
نيك منش
------
گروه زبان و ادبيات فارسي
دانشيار
مونا
هوروش
------
گروه زبان انگليسي
استاديار
علي محمد
ولوي
------
گروه تاريخ
استاد
سپيده
يگانه
------
گروه زبان و ادبيات فارسي
استاديار
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.