۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۵ مرداد
معاون آموزشي دانشكده ادبيات
  دكتر ماندانا نوربخش
دكتري زبانشناسي همگاني
مرتبه علمي: استاديار
تلفن تماس:85692348
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/09/04
تعداد بازدید:
1536
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 D.adabiatzaban[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.