۱۳۹۸ دوشنبه ۱ مهر
اعضای هیات علمی

                               

نام و نام خانوادگی: مهین پناهی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی:دکتری
مرتبه علمی: استاد
شماره تماس: 85692336
آدرس پست الکترونیکی: mpd@alzahra.ac.ir
رزومه فارسی

 

نام و نام خانوادگی: مریم حسینی

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استاد
شماره تماس: 85692336
آدرس پست الکترونیکی: drhoseini@alzahra.ac.ir

                   


نام و نام خانوادگی: مهدی نیک منش

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 85692336
آدرس پست الکترونیکی: m.nikmanesh@alzahra.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: حسین فقیهی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 85692336
    آدرس پست الکترونیکی: h.faghihi@alzahra.ac.ir

                                                

 

نام و نام خانوادگی: محبوبه مباشری

رشته تحصیلی:  زبان و ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 85692336
آدرس پست الکترونیکی: mobasheri@alzahra.ac.ir
       

 

نام و نام خانوادگی: ذوالفقار علامی

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 85692336
 آدرس پست الکترونیکی: zalami@alzahra.ac.ir
 

 

نام و نام خانوادگی: نسرین فقیه ملک مرزبان

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 85692336
 آدرس پست الکترونیکی: nfaghih@alzahra.ac.ir
 

 

نام و نام خانوادگی: سهیلا صلاحی مقدم

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 85692336
 آدرس پست الکترونیکی: ssmoghaddam@alzahra.ac.ir
 

 

نام و نام خانوادگی: مهبود فاضلی

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 85692336
 آدرس پست الکترونیکی: ma.fazeli@alzahra.ac.ir
 

 

نام و نام خانوادگی: سپیده یگانه

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 85692336
 آدرس پست الکترونیکی :s.yegane@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه خانگی: http://staff.alzahra.ac.ir/yegane
رزومه
 

نام و نام خانوادگی: محسن پور اصغری

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
مرتبه علمی: مربی
شماره تماس: 85692336
 آدرس پست الکترونیکی: m.poorasghari@alzahra.ac.ir
 

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/01
تعداد بازدید:
2163
گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.