۱۳۹۷ دوشنبه ۲ مهر
اعضای هیات علمی
 

نام و نام خانوادگی: فرهاد ساسانی

رشته تحصیلی: زبان شناسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 85692342
 آدرس پست الکترونیکی: fsasani@alzahra.ac.ir
                                                            رزومه
            

نام و نام خانوادگی: فریده حق بین

رشته تحصیلی: زبان شناسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 85692344
آدرس پست الکترونیکی: fhaghbin@alzahra.ac.ir
                               رزومه                                
            
 

نام و نام خانوادگی: فریبا قطره

رشته تحصیلی: آموزش زبان شناسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 85692342
آدرس پست الکترونیکی: f.ghatreh@alzahra.ac.ir
رزومه
 

نام و نام خانوادگی: ماندانا نوربخش

رشته تحصیلی: زبان شناسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 85692342
آدرس پست الکترونیکی: nourbakhsh@alzahra.ac.ir
رزومه
 

نام و نام خانوادگی: آزیتا عباسی

رشته تحصیلی: زبان شناسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 85692342
آدرس پست الکترونیکی: a.abbasi@alzahra.ac.ir

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/31
تعداد بازدید:
254
گروه زبان شناسی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 D.adabiatzaban[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.