۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۷ تير
اعضای هیات علمی

                

نام و نام خانوادگی: محمد امیر شیخ نوری

رشته تحصیلی: تاریخ
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استاد
شماره تماس: 85692345

 

نام و نام خانوادگی: علی محمد ولوی

رشته تحصیلی: تاریخ
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استاد
شماره تماس: 85692345
آدرس پست الکترونیکی: amvalavi@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: http://staff.alzahra.ac.ir/valavi
رزومه             

 

نام و نام خانوادگی: اسماعیل حسن زاده

رشته تحصیلی: تاریخ
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 85692345
    آدرس پست الکترونیکی: e.hasanzadeh@alzahra.ac.ir
رزومه             

 

نام و نام خانوادگی: شهلا بختیاری

رشته تحصیلی: تاریخ
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 85692348
آدرس پست الکترونیکی: sh.bakhtiari@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه شخصی:htpp://staff.alzahra.ac.ir/bakhtiari
                               رزومه                                                  

 

نام و نام خانوادگی: سیمین فصیحی

رشته تحصیلی: تاریخ
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 85692345
 آدرس پست الکترونیکی: s.fasihi@alzahra.ac.ir
رزومه 

 

نام و نام خانوادگی: محمد رضا بارانی

رشته تحصیلی: تاریخ
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 85692345
 آدرس پست الکترونیکی: m.barani@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه شخصی:http://staff.alzahra.ac.ir/barani
رزومه 

 

نام و نام خانوادگی: هدیه تقوی

رشته تحصیلی: تاریخ
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 85692345
 آدرس پست الکترونیکی: h.taghavi@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: http://staff.alzahra.ac.ir/taghavi
رزومه
  

نام و نام خانوادگی: ذکرالله محمدی

رشته تحصیلی: تاریخ
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 85692345
 آدرس پست الکترونیکی: : ze.mohammadi@alzahra.ac.ir
تاریخ به روز رسانی:
1397/11/01
تعداد بازدید:
1577
گروه تاریخ
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.