۱۳۹۷ جمعه ۲۳ آذر
خدمات دانشجويان دانشگاه الزهرا


 ليست خدمات

  پست الكترونيك
 سامانه مكاتبات اداري
 سامانه پيگيري نامه
 سامانه تغذيه
 FTP
 تقويم آموزشي
 سامانه آموزش
 سامانه خوابگاه

 

راهنماهاي آموزشي

 
 
 
راهنماي پست الكترونيك دانشگاه الزهرا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1395/10/20
تعداد بازدید:
140585
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.