۱۳۹۸ جمعه ۲ فروردين
فرايندهاي دانشكده
 فرايندهاي گروه هاي آموزشي  فرآيندهاي دفتر رياست     فرايندهاي دبيرخانه
 1- فرايند مجوزدفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد
2- فرايند مجوز دفاع از رساله دكتري
3- فرايند برگزاري آزمون جامع دانشجويان دكتري
4- فرايند مصاحبه داوطلبين دكتري
5- فرآيند برگزاري جلسه در گروه هاي آموزشي
1- فرآيند نامه هاي فيزيكي
2- فرايند برگزاري جلسات دانشكده
3- فرآيند نامه هاي اتوماسيوني
4- فرآيند انجام خريدهاي دانشكده
5- فرآيند دراختيارقراردادن كارت آسانسور
1- فرآيند ارسال نامه ها ي فيزيكي
2- فرآيند دريافت نامه ها ي فيزيكي
3- فرآيند اتوماسيوني دبيرخانه


 فرايندهاي آموزش فرايندهاي كتابخانه
  فرايندهاي مالي
1- فرآيند طرح درخواست دانشجويان كارشناسي ارشد در كميسيون موارد خاص دانشگاه
2- فرآيند تمديد سنوات ترم 5 دانشجويان كارشناسي ارشد
3- فرآيند فراغت از تحصيل دانشجويان ارشد و دكتري
4- فرآيند انصراف از تحصيل دانشجويان مقطع تحصيلات تكميلي
5- فرآيند حذف و اضافه دانشجويان كارشناسي
6- فرآيند حذف اضطراري دانشجويان كارشناسي
7- فرآيند فراغت از تحصيل دانشجويان كارشناسي
8- فرآيند انصراف از تحصيل دانشجويان كارشناسي
9- فرآيند ثبت نام از دانشجويان جديدالورود دانشجويان كارشناسي
10- فرآيند انتخاب واحد دانشجويان كارشناسي
11- فرآيند انتقال دائم دانشجويان كارشناسي
12- فرآيند درخواست مرخصي تحصيلي دانشجويان كارشناسي
13- فرآيند درخواست مهماني به ساير دانشگاهها دانشجويان كارشناسي
14- فرآيند معرفي به استاد دانشجويان كارشناسي
15- فرآيند بررسي برنامه درسي ارائه شده در يك نيم سال و ثبت دروس
16- فرآيند بررسي نمرات ثبت شده ي استادان وتطبيق آن با صورتجلسه ي امتحانات
1- فرآيند پيشنهاد خريد كتاب
2- فرآيند ثبت نام در كتابخانه
3- فرآيند امانت كتاب
4- فرآيند رزرو كتاب
5- فرآيند كپي كتابهاي درخواستي
6- فرآيند تسويه حساب كتابخانه تاريخ
7- فرآيند تسويه حساب كتابخانه كوثر
8- فرآيند كارورزي
9- فرآيند ورود كتاب به كتابخانه
10- فرآيند ثبت كتاب
11- فرآيند آماده سازي كتاب
12- فرآيند برگزاري نمايشگاه كتاب
13- فرآيند بازگشت كتاب به قفسه
14- فرآيند صحافي

1- فرآيند حق التدريس اساتيد
2- فرآيند خريد دانشكده
3- فرايند تسويه حساب دانشجويان شبانه

  فرايندهاي سايت  فرايندهاي آزمايشگاه ها  فرايندهاي مجلات
1- ارائه سرويسهاي عمومي، وب سايتها و نرم افزارهاي كاربردي دانشگاه
2- فرايند رفع مشكلات بستر شبكه دانشكده
3- فرايند اطلاع رساني عمومي به همكاران و دانشجويان
4- فرايند پاسخگوئي به اساتيد، همكاران و دانشجويان
5- فرايند رفع مشكلات سيستمهاي كامپيوتري و تجهيزات جانبي
6- فرايند ارائه وسايل كمك آموزشي به دانشجويان
1- فلوچارت دريافت تا تصويب مقاله
2- فلوچارت تصويب تا انتشار مقاله
3- فلوچارت انتشار - توزيع- نمايه سازي


تاریخ به روز رسانی:
1396/08/24
تعداد بازدید:
385
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.